Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Verdien geld met medische gassen!

Verdien geld met medische gassen

U kunt geld verdienen door het gehele traject – van ontwerp – aanbesteding – aanleg – in gebruikname van aanleg, Verdien geld - Schakel een verificateur medische gassen inverbouwing of renovatie van uw medische gassen installatie te laten begeleiden door een verificateur medische gassen. Ook kunt u tijd besparen door vroegtijdig knelpunten en problemen te signaleren ten gevolge van verkeerde uitgangspunten of onvoldoende kennis van materialen en werkmethoden bij de aanleg. Hierdoor hoeft de in gebruikname van het nieuwe, prestigieuze complex niet uitgesteld te worden.

Wat zien we in onze praktijk

Door tijdsdruk op het project wordt het inschakelen van een onafhankelijke verificateur snel als gedoe ervaren. Vaak staan budgetten ook onder druk en wordt het eerst bezuinigd op het inhuren van deze onafhankelijke derde. De inspectie en afronding van het project (dus ook de opleveringstesten) wordt uitgevoerd door de aannemer die ook verantwoordelijk was  voor de aanleg van de installatie. De testen worden nog slechts ter goedkeuring aan een externe deskundige voorgelegd, maar alleen omdat de ziekenhuisapotheker daarom expliciet om heeft gevraagd.
Geld verdienen - Beddenbalk met voorzieningen voor medische gassenAls we dan deze rapporten beoordelen zien we vaak dat er of materialen gebruikt zijn die niet voldoen of dat er in het werk bij de aanleg van de installatie keuzes zijn gemaakt die afwijken van de voorschriften. Hiermee worden risico’s in de installatie geïntroduceerd zonder dat daarop extra maatregelen worden getroffen. Dit is het heel erg vervelend omdat die afwijkingen hersteld moeten worden voordat de installatie in gebruik genomen mag worden. De projectdirecteur zit over het algemeen niet op deze verrassingen te wachten, omdat het herstel van de fouten in deze fase van het project vaak veel geld, maar ook tijd kost. Het is onze ervaring dat er dan erg veel druk uitgeoefend wordt om de afwijkingen toch maar te accepteren en de bevindingen van de verificateur te bagatelliseren.

 

 Hoe kunt u dit voorkomen. Verdien geld en win tijd

De oplossing is om de verificateur bij het gehele traject van ontwerp – aanbesteding – aanleg – in gebruikname – integraal te betrekken. Betrek de verificateur bij het:

  • Verdien geld - Commissioning, testen NENBeoordelen van het Programma van Eisen
  • Goedkeuren van het bestek
  • Beoordelen aanbestedingsdocumenten, zodat obligate, niets zeggende alinea’s vermeden worden:
  • Toezicht houden op het werk en als vraagbaak dienen voor de aannemer/installateur als die bij de aanleg praktische keuzes moet maken die afwijken van het bestek.
  • Toezicht houden op de uitvoering van de opleveringstesten
  • Beoordelen en goedkeuren van de uitkomsten van deze testen

Niet vergeten, Commissioning van de medische gassen installatie

 

Verdien geld door Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training in te zetten als verificateur bij de aanleg of aanpassing van uw medische gassen installatie. Neem met mij contact op voor meer informatie, of vul het formulier hieronder in.

Dit artikel is een bewerking van het artikel: The Medical Gas Verifier by Richard L. Miller

 

Andere interessante artikelen:

Kunnen we rustig gaan slapen als het gaat over medische gassen?

Veilige toepassing van medische gassen in het ziekenhuis

Kruisverbindingen medische gassen

 

 

Aankomende evenementen