Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

“Certificering installateurs medische gassen gewenst!” Onderzoek TNO

Certificering installateurs medische gassen installatie gewenst!

TNO - Innovation for life - Certificering installateurs medische gassen gewenst! Bevestigd door TNO-onderzoek

Wordt bevestigd door onderzoek van TNO

Ziekenhuizen geven aan behoefte te hebben aan gecertificeerde installateurs voor hun medische gassen installatie. Dit blijkt uit een door TNO uitgevoerd onderzoek onder 15 ziekenhuizen. De ziekenhuizen willen een belangrijkere rol  geven aan Annex G van de NEN-EN-ISO 7396-1:2019. Er is volgens de geïnterviewde deskundigen behoefte aan een blauwdruk voor een beheer- en onderhoudsprocedure en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Voorgesteld wordt een certificatiesysteem voor installateurs in te stellen waarin de NEN-EN-ISO 7396-1:2019 de technische aspecten invult. Een dergelijk systeem zou wellicht onder de Raad voor de accreditatie (RvA) kunnen worden opgezet.

IGZ - Certificering installateurs medische gassen gewenst! Bevestigd door TNO-onderzoek

Ook geven de ziekenhuizen in het TNO-onderzoek aan dat:

  • Sommige installateurs medische gassen vermelden dat ze gecertificeerd zijn, maar onduidelijk is voor welke norm
  • De NEN-EN-ISO 7396-1:2019 voldoet, maar er in Nederland geen instelling is die de installateurs controleert.
  • Er in Nederland geen gecertificeerde installatiebedrijven zijn. Ook is er geen systeem om ze te certificeren. Het ziekenhuis moet nu zelf haar toeleveranciers gaan certificeren volgens haar eigen bedrijfsregels.
  • Het moeilijk is om kennis over medische gassen in stand te houden.

ASSE International - Certificering installateurs medische gassen gewenst! Bevestigd door TNO-onderzoek

Eerdere artikelen

In eerdere artikelen op deze website heb ik al gewezen op de noodzaak van het het certificeren van installateurs voor medische gassen. In een artikel (Gecertificeerde installateurs gezocht!) ben ik ingegaan op de manier waarop ze in de Verenigde Staten certificering van installateurs voor medische gassen installatie geregeld hebben. De kwalificaties waaraan de installateurs moeten voldoen heb ik uitgewerkt in het artikel Vakbekwame installateurs en onderhoudstechnici medische gassen, hoe krijgen we die?

Het gaat hierbij om zowel theoretische als praktische kennis. De kennis van de installateurs wordt in een examen getoetst. Ook is hercertificering (één keer per drie jaar) aan de orde.

Naar mijn menig is dit een systeem dat relatief eenvoudig geschikt te maken is voor de Nederlandse/Europese markt.

Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan met mij contact op of vul het onderstaande contactformulier in.

Aankomende evenementen