Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Commissioning van de medische gassen installatie. NIET VERGETEN!

Commissioning. NIET VERGETEN!Commissioning van een nieuwe of een verbouwde medische gassen installatie hoort op het “NIET VERGETEN”-lijstje van elke projectmanager te staan.

Commissioning is het proces gericht op de beheersing van de kwaliteit en borging van de prestatie van de installaties. Commissioning vindt plaats in alle fasen van een project. Commissioning vindt ook plaats bij bestaande installaties. Dan is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking van de installatie en het verifiëren van de prestaties.

Het doel van commissioning is om te controleren en vast te leggen of de installatie en, al haar onderdelen – maar ook de organisatie – voldoen aan de (ontwerp-)specificatie. Tevens wordt met deze keuring gecontroleerd of de installatie vakkundig is aangelegd. Dit gebeurt door het uitvoeren van inspecties, controles en testen.

 

Als de commissioning van de installatie goed uitgevoerd wordt, krijg je een installatie:

  • waarvan de bouwtijd en aanlegkosten in de hand gehouden worden
  • waaraan geen of weinig meerwerk besteedt hoeft te worden ten behoeve van herstel van de afwijkingen
  • die direct beschikbaar is na oplevering
  • waarvoor een goede basis is gelegd voor de beheersing van het onderhoud

Kortom commissioning is iets wat de projectmanager nooit mag vergeten.

Ook de NEN-EN-ISO 7396-1:2016 schrijft in hoofdstuk 12 expliciet voor welke testen voor ingebruikname uitgevoerd dienen te worden. In Annex C van deze NEN wordt ook voorgeschreven hoe de testen uitgevoerd moeten worden.

 

Niet vergeten, Commissioning van de medische gassen installatie

Ook de fasering over het bouwproces is relevant. Zo moeten sommige testen uitgevoerd worden nog voordat de leidingen weggewerkt zijn. Andere testen kunnen pas uitgevoerd worden als de hele installatie compleet is en gevuld is met het betreffende gas.

In de technische inspecties die we de afgelopen jaren bij een groot aantal ziekenhuizen hebben uitgevoerd, zien we helaas vaak nog afwijkingen die vaak al bij adequate en correct uitgevoerde ingebruikname keuringen herkend zouden zijn en hersteld hadden kunnen worden.

Niet vergeten. Commissioning van de medische gassen installatie

Een andere uitdaging is om in projecten de druk om een installatie snel op te leveren te weerstaan. Neem voldoende tijd voor het correct uitvoeren van de voorgeschreven testen.

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de opleveringskeuring. Neem contact met me op voor een vrijblijvend advies. Neem ook met mij contact op als u de kwaliteit van de medische gassen op de afnamepunten wilt controleren.