Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Technische inspectie van uw medische gassen installatie

Voldoet uw installatie aan de normen voor medische gassen installaties? Deze vraag kunnen ziekenhuisapothekers en hoofden technische diensten vaak niet beantwoorden. Terwijl de risico’s van het werken met medische gassen en de installaties groot zijn. Zo moet de installatie voor medische zuurstof niet alleen voldoen aan de PGS-9, maar ook aan andere regels zoals bijvoorbeeld de arbeidsomstandighedenwet en het laagspanningsbesluit.

Technische inspectie medische gassen installatieHet is onze ervaring dat veel ziekenhuizen nauwelijks op de hoogte zijn van de risico’s die verbonden zijn met de medische gassen installatie. We kunnen u ondersteunen om de afwijkingen met een visuele/technische inspectie in kaart te brengen.

De inspectie duurt ongeveer 1 dag. Uiteraard is dat afhankelijk van de omvang van de installatie. We starten de inspectie altijd bij de bronnen van de medische gassen:

  • de bulktank voor medische zuurstof en de reserve- en noodvoorzieningen
  • de bronnen voor lachgas en koolzuurgas
  • de compressoren voor de bereiding van medische perslucht en de luchtbehandelingsstraten
  • de pompen voor het creëren van vacuüm
  • de centrale en decentrale gassenopslag

Technische inspectie van de medische gassen installatie

Vanuit deze bronnen worden vervolgens de schakelkasten, de reduceerpanelen en de leidingsystemen geïnspecteerd. Uiteindelijk komen we bij de bedafnamepunten terecht.

Onze inspecteur heeft een uitgebreide kennis van de van toepassing zijnde normen, wetten  en regels. Ook heeft hij al meer dan honderd installaties voor medische gassen geïnspecteerd en is als veiligheidskundige betrokken geweest bij het onderzoek dat TNO in opdracht van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft uitgevoerd na aanleiding van de brand in OK-5 in het Twenteborg-ziekenhuis. Kortom een track-record dat een betrouwbaar resultaat garandeert.

Aan de hand van foto’s van de gevonden afwijkingen wordt er aan u gerapporteerd. Daarbij wordt tevens aangegeven van welke regels afgeweken wordt.

Uiteraard kunnen we u bij het prioriteren van de afwijkingen en het vertalen naar een reparatieplan ondersteunen. Prioriteren doen we met behulp van een Failure Mode and Effect Analysis . Door de jarenlange ervaring met medische gassen en in de procesindustrie zijn we in staat deze geprioriteerde  afwijkingen snel te vertalen naar een reparatieplan.

 

 

Aankomende evenementen