Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers – najaar 2023

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers – najaar 2023

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Doordat medische gassen als een geneesmiddel zijn geclassificeerd, bent u als ziekenhuisapotheker binnen uw ziekenhuis verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen voor de patiënten. U dient er voor te zorgen dat u deze verantwoordelijkheid ook waar kunt maken.

Daarbij kunt u niet zonder de hulp van technici binnen en buiten uw eigen organisatie. Maar wat moet u nu met hen afspreken? Heeft u voldoende technische bagage om een goede gesprekspartner te zijn? Hoe organiseert u uw verantwoordelijkheid? Hoe toetst u ieders inspanning en het resultaat daarvan?

 

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Deze training is geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Een aanvraag voor accreditatie van deze training voor Belgische Ziekenhuisapothekers is ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers

Kennis en kunde op het gebied van medische gassen

Ongevallen en (bijna) incidenten hebben duidelijk gemaakt dat de organisatie en de technische veiligheid rondom medische gassen tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat (bij-) scholing van medewerkers een zeer belangrijk aspect is om dit te bestrijden. IGJ en vigerende technische normen benoemen deze scholingseis dan ook expliciet.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training een uniek cursusconcept ontwikkeld. Dit concept bestaat uit een aanbod voor ziekenhuisapothekers en technische professionals.

Het programma van de Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Het programma van deze cursus is opgebouwd uit een dagdeel Techniek en een dagdeel Organisatie.

Techniek

De ziekenhuisapotheker wordt geïntroduceerd in de technische aspecten van de medische gasseninstallatie. We geven een uitleg van de belangrijkste componenten van de installatie in uw ziekenhuis. Specifiek besteden wij aandacht aan de werking en componenten van bulkopslag en eigen bereiding van ademlucht.

Zaken die zeker aan de orde komen zijn:

 • Normen, wet- & regelgeving
 • Onderdelen en werking van medische gasinstallaties
 • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1
 • Van opwekking tot patiënt. Beschouwing van de belangrijke aspecten van de keten van medische gassen. Van leverancier, eigen opwekking en distributie tot aan de patiënt. In dit onderdeel wordt de rol van de leverancier, leveranciersaudits en leveranciersselectie uitgewerkt, maar ook belangrijke onderdelen als beheer en onderhoud en vrijgifte komen aan bod.

Organisatie

Het kwaliteitssysteem medische gassen is voor de ziekenhuisapotheker een onmisbaar hulpmiddel om zijn verantwoordelijk ten aanzien van medische gassen waar te kunnen maken.

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers - Kwaliteitsmanagement medische gassenIn dit onderdeel komen in ieder geval aan de orde:

 • Kwaliteitssysteem medische gassen, de opzet en de processen
 • Hoe wordt de naleving van wetten, regels en normen geborgd?
 • Wat moet er georganiseerd worden en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Hoe zorg je er voor dat andere organisatieonderdelen hun afspraken nakomen?
 • Specifiek besteden wij aandacht aan noodprocedures,  ver- en nieuwbouw, recall, vrijgifte en beheer en onderhoud.

De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

De trainers

De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de cursus is de norm NEN-EN-ISO 7396-1:2019 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

  Deze cursus duurt 1 dag en wordt georganiseerd in de aangegeven periode. De cursus wordt definitief gepland, zodra zich voldoende deelnemers hebben ingeschreven. Ik neem dan contact op met alle deelnemers om een best passende datum te vinden.

  Deelname aan de eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Andere interessante artikelen:

  Aanbevelingen

  Training Medische Gassen voor Professionals van het BovenIJ en het OLVG (in 2 delen)

  Op 25 mei heb ik met het tweede deel de in company training medische gassen voor medewerkers van het BovenIJ en het OLVG afgerond. In totaal hebben in 2 sessies (20 april en 25 mei) 10 medewerkers deelgenomen (5 van de Technische Dienst en van de Ziekenhuisapotheek).

  De deelnemers hebben deze cursus gewaardeerd met het rapportcijfer van 9,7

  Punten die extra gewaardeerd werden, zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,8

  Reactie van enkele deelnemers:

  Goede interactie, inspirerend, praktisch

  Praktisch toepasbaar, goede basis uitleg, fijne interactie

  Professioneel, interactief, leerzaam, goed ingespeeld op de vragen die wij vooraf konden stellen

  Leuke en interessante cursus

  Arnold heeft veel kennis en brengt het leuk over!

  De theorie is weer scherp gezet voor een paar verbeterslagen

  Zeer leerzaam

  Uitstekend, hands-on

  Zeer educatieve les over medische gassen

  Prima lesstof op de praktijk afgestemd

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor Ziekenhuisapothekers

  Op 17 april heb ik een cursus medische gassen georganiseerd voor 7 medewerkers (Ziekenhuisapothekers en Kwaliteitsfunctionarissen) van apotheken uit verschillende ziekenhuizen. Onze gastheer was dit keer het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een 9,6 als rapportcijfer.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden zijn:

  De interactie met de docent: 10,0 ☺️

  Lesstof: 9,7

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,7

  Reacties van enkele deelnemers:

  Veel kennis

  Heel praktisch opgezet

  Toepasbaar voor de dagelijkse praktijk

  Kleinschalig, interactief, pratisch ingesteld

  Het veel achtergrondinfo geeft

  Prettige manier van cursus geven

  Interessante cursus met veel variatie en ruimte voor interactie

  Erg praktisch, veel praktijkvoorbeelden maakt het een nuttige cursus

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  In company training medische gassen voor professionals van Nij Smellinghe

  Op 19 januari heb ik voor 5 medewerkers (4 van de Technische Dienst en 1 van de Ziekenhuisapotheek) van Nij Smellinghe een in company training medische gassen georganiseerd.

  De deelnemers hebben de training gewaardeerd met het rapportcijfer 8,9.

  Punten die eruit springen zijn :

  De lesstof:9,2

  De interactie met de docent: 9,2

  Reactie van enkele deelnemers:

  Met name de combi Techniek/Ziekenhuisapotheker zeer effectief

  Concreet, praktisch, interactie

  Mooie combi theorie en praktijk

  Boeiende manier van vertellen

   

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op

  Training medische gassen – Rijnstate – Arnhem

  Op 29 juli jongstleden heb ik voor een vijftal medewerkers van de Ziekenhuisapotheek (3 Ziekenhuisapothekers en 2 Apothekers in opleiding) een training medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met het rapportcijfer 9,0

  Punten die er uit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,2

  De deelnemers hebben in het bijzonder de rondleiding door de installatie gewaardeerd. Erg verhelderend, na het theorieblok in de ochtend.

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zonder voorkennis goed op de hoogte gebracht in één dag

  Goede basis over medische gassen, toegespitst op de praktijk

  Zeer toegepast op eigen praktijk/ziekenhuis

  Goede diepgang, relevant voor de praktijk, i.c.m. rondleiding is top

  Handige samenvatting over alle aspecten van wat ik als Ziekenhuisapotheker moet weten over medische gassen

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van het Zuyderland MC

  Op 4 juli heb ik een in company cursus medische gassen verzorgd voor 6 medewerkers van het Zuyderland MC (1 medewerker van de Technische Dienst en 5 van de Ziekenhuisapotheek).

  Deze cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer van 8,9

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 9,3

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

  Opbouw van de les: 9,0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Mooi overzicht, duidelijke inhoud

  Je een beter beeld krijgt van deze materie

  Goede opfriscursus met mogelijkheid om lokale punten in te brengen

  Duidelijke uitleg, interactief, fijn om in praktijk te zien

  Goede cursus met praktische insteek

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van Treant

  Op 1 juli heb ik voor 6 medewerkers van de Treant Zorggroep (4 medewerkers van de Technische Dienst en 2 Ziekenhuisapothekers) op locatie een cursus medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,5

  Punten die door de deelnemers in het bijzonder gewaardeerd werden waren:

  De interactie met de docent: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9.0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zeer leerzaam

  Geeft handvatten aan voor mij nieuwe materie

  Prima cursus

  Prima interactie met de groep

  Concreet en lekker praktisch

  Belangrijkste aspecten rondom beheer en onderhoud van medische gassystemen worden goed behandeld

  Wilt u meer informatie over de cursussen die ik organiseer (ook in company) kijk dan op cursussen of neem contact met me op.

  Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuis-apothekers

  Op maandag 20 juni 2022 heb ik de Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers georganiseerd. Gastheer voor deze cursus was het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Er waren zeven Ziekenhuisapothekers aanwezig. Een apotheker schoof, vanuit Bonaire,  virtueel (via Teams) aan.

  De cursus is door de deelnemers  gewaardeerd met het rapportcijfer: 9,5

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,7

  Opbouw van de les: 9,7

  Enkele reacties van deelnemers:

  Goede bron voor kennis vergaren medische gassen

  Zeer goed om de basis, relevant voor Ziekenhuisapothekers, onder de knie te krijgen

  Theorie en praktijk gecombineerd is

  Goede cursus, veel interactie, inhoud technisch, kwaliteit

  Leerzaam, compleet, goede afwisseling theorie en praktijk

  Uitstekend

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Training medische gassen voor professionals van het Prinses Maxima Centrum

  Dinsdagmiddag 14 juni heb ik voor 7 medewerkers van het Prinses Maxima Centrum een training verzorgd op het gebied van medische gassen. Doel van de training was om deze medewerkers bekend te maken met de beginselen van medische gassen en de uitgangspunten voor een adequaat beheer en onderhoud van de medische gassen installatie.

  De training is door de deelnemers gewaardeerd met een 9,1.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  Tempo van de les: 9,1

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Leerzaam

  Zeer informatief

  Goede link tussen theorie en praktijk

  Goede basis voor verschillende functies/disciplines

  Praktijkgericht en toepasbaar!

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Wilt u meer weten over het Prinses Maxima Centrum klik dan op de link PMC

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden.

  Waar bij de verdiepingstraining medische gassen voor technici sterk de nadruk ligt op de techniek van een medische gassen installatie, ligt in deze training meer de nadruk op de organisatie van de werkzaamheden.

  Aan het einde van de training hebben de ziekenhuisapotheker en het hoofd technische zaken een eerste aanzet gemaakt voor een Kwaliteitssysteem Medische Gassen in hun ziekenhuis en zijn ze zelfstandig in staat het managementsysteem af te ronden en te onderhouden. Daarbij wordt extra aandacht besteedt aan het gevalideerd houden van de installatie conform de GMP-z en de eisen die daardoor gesteld worden aan de werkzaamheden.

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  Deze verdiepingstraining is voor ziekenhuisapothekers geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

  Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Taken – verantwoordelijkheden – bevoegdheden rondom de medische gassen installatie
  • Welke werkzaamheden zijn er in een medische gassen installatie en hoe kunnen de afspraken en de te volgen werkwijzen vastgelegd worden
  • Wat zijn typische processen van een ziekenhuisapotheek en welke processen horen bij een technische dienst
  • Hoe moet de samenwerking tussen de ziekenhuisapotheker en de medewerkers van de technische dienst georganiseerd worden

  Aanpak

  Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een medicijn gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de deelnemers  in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

  Deze training is een vervolg op de cursus medische gassen voor technische professionals en ziekenhuisapothekers. U dient de NEN-EN-ISO 7396-1:2019 al te kennen en bekend te zijn met de basisbeginselen van een medische gassen installatie.

  Data, locatie en kosten

  Deze training duurt 1 dag en wordt georganiseerd in de aangegeven periode. De training wordt definitief gepland, zodra zich voldoende deelnemers hebben ingeschreven. Ik neem dan contact op met alle deelnemers om een best passende datum te vinden.

  Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Aankomende evenementen

  %d bloggers liken dit: