Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapotheker

Doordat medische gassen als een geneesmiddel zijn geclassificeerd, bent u als ziekenhuisapotheker binnen uw ziekenhuis verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen voor de patiënten. U dient er voor te zorgen dat u deze verantwoordelijkheid ook waar kunt maken.

Daarbij kunt u niet zonder de hulp van technici binnen en buiten uw eigen organisatie. Maar wat moet u nu met hen afspreken? Heeft u voldoende technische bagage om een goede gesprekspartner te zijn? Hoe organiseert u uw verantwoordelijkheid? Hoe toetst u ieders inspanning en het resultaat daarvan?

 

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Deze training is geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Een aanvraag voor accreditatie van deze training voor Belgische Ziekenhuisapothekers is ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers

Kennis en kunde op het gebied van medische gassen

Ongevallen en (bijna) incidenten hebben duidelijk gemaakt dat de organisatie en de technische veiligheid rondom medische gassen tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat (bij-) scholing van medewerkers een zeer belangrijk aspect is om dit te bestrijden. IGJ en vigerende technische normen benoemen deze scholingseis dan ook expliciet.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training een uniek cursusconcept ontwikkeld. Dit concept bestaat uit een aanbod voor ziekenhuisapothekers en technische professionals.

Het programma van de Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Het programma van deze cursus is opgebouwd uit een dagdeel Techniek en een dagdeel Organisatie.

Techniek

De ziekenhuisapotheker wordt geïntroduceerd in de technische aspecten van de medische gasseninstallatie. We geven een uitleg van de belangrijkste componenten van de installatie in uw ziekenhuis. Specifiek besteden wij aandacht aan de werking en componenten van bulkopslag en eigen bereiding van ademlucht.

Zaken die zeker aan de orde komen zijn:

 • Normen, wet- & regelgeving
 • Onderdelen en werking van medische gasinstallaties
 • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1
 • Van opwekking tot patiënt. Beschouwing van de belangrijke aspecten van de keten van medische gassen. Van leverancier, eigen opwekking en distributie tot aan de patiënt. In dit onderdeel wordt de rol van de leverancier, leveranciersaudits en leveranciersselectie uitgewerkt, maar ook belangrijke onderdelen als beheer en onderhoud en vrijgifte komen aan bod.

Organisatie

Het kwaliteitssysteem medische gassen is voor de ziekenhuisapotheker een onmisbaar hulpmiddel om zijn verantwoordelijk ten aanzien van medische gassen waar te kunnen maken.

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers - Kwaliteitsmanagement medische gassenIn dit onderdeel komen in ieder geval aan de orde:

 • Kwaliteitssysteem medische gassen, de opzet en de processen
 • Hoe wordt de naleving van wetten, regels en normen geborgd?
 • Wat moet er georganiseerd worden en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Hoe zorg je er voor dat andere organisatieonderdelen hun afspraken nakomen?
 • Specifiek besteden wij aandacht aan noodprocedures,  ver- en nieuwbouw, recall, vrijgifte en beheer en onderhoud.

De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

De trainers

De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de cursus is de norm NEN-EN-ISO 7396-1:2019 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

  De cursusdatum wordt binnenkort hier gepubliceerd.

  Deelname aan de eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Andere interessante artikelen:

  Aanbevelingen

  Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
  Arnold Hoogenkamp

  Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers van Lairesse Ziekenhuis Farmacie (7 september 2021, 3 deelnemers)

  Reactie van enkele deelnemers:

   Theorie wordt goed vertaald naar praktische voorbeelden
   Nuttig, fijn dat het "op maat" gegeven kan worden en zo relevant wordt voor onze setting
   Goede update van medische gassen en ook praktische informatie

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training
  Arnold Hoogenkamp

  Op 23 juni 2021  heb ik voor apothekers van Brocacef Ziekenhuisfarmacie (4 deelnemers) een  Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers verzorgd.

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een 9.

  De interactie met de docent springt eruit en wordt gewaardeerd met een 10!

  Reactie van de deelnemers:

  Informatie, interactie, fijne discussies
  Veel diepgang
  Concrete cursus met stappen naar de praktijk
  Fijn om in een kleine groep les te krijgen
  Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training
  Arnold Hoogenkamp

  In april 2021 heb ik voor Ziekenhuisapothekers op locatie van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel (23 april, 2 deelnemers) een Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers verzorgd.

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Reactie van de deelnemers:

  Grote kennis bij docent
  Fijne docent, veel kennis, praktijkgericht
  Informatief, praktijkgericht, interactief
  Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
  Arnold Hoogenkamp
  Cursus medische gassen voor professionals van het Zuyderland MC - Sittard (19 januari 2021, 4 deelnemers)
  De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,6 Punten die eruit springen zijn:
  De lesstof: 10
  De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 9,5
  Reactie van enkele deelnemers:
  Erg interessant en leerzaam
  Zeer leerzaam omdat we er in de praktijk mee werken
  Informatief voor technici
  Duidelijke uitleg, leerzame curus
  Goed, kundig, vakkundig gegeven