Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Validatie medische gassen installatie nieuwbouw MST

Validatie medische gassen installatie nieuwbouw MST

Validatie medische gassen installatie. Dit voorjaar is Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training betrokken geweest bij de validatie medische gassen installatie in de nieuwbouw van het MST. De validatie medische gassen installatie bestond uit: Controle op volledigheid en correcte aanleg van de installatie. Op basis van…

Voldoet uw Kwaliteitssysteem Medische Gassen aan NEN-13485?

Voldoet uw Kwaliteitssysteem Medische Gassen aan NEN-13485?

Kwaliteitssysteem medische gassen en de NEN-13485. Op 1 juli 2008 zag de “Circulaire medische gassen” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg het licht. Deze circulaire gaat in op de zaken die volgens de inspectie binnen een ziekenhuis op het gebied…

Aankomende evenementen