Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Afval in de zorg

Afval in de zorg - Biohazard wasteIn een groot ziekenhuis (120.000 eerste polikliniek bezoeken, 740 bedden) ontstaat jaarlijks meer dan 1,1 miljoen kg afval. Deze afvalberg kost het ziekenhuis zo’n 260.000 euro per jaar. Uit oogpunt van kostenbesparingen, maar ook vanuit de zorg voor het milieu en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, is een goed en verantwoord inzamel- en verwijderingssysteem binnen het ziekenhuis voor afval van groot belang.

Verschillende soorten afval

Afval in de zorg - vaten voor specifiek ziekenhuisafvalIn een ziekenhuis ontstaan verschillende soorten afvalstromen. Een belangrijk deel hiervan is het resultaat van de behandeling van patiënten (bijv. specifiek ziekenhuisafval). Specifiek ziekenhuisafval moet op een speciale manier ingezameld en verbrand worden. Dit stelt hoge eisen aan de werkwijze van alle betrokkenen in het ziekenhuis. Omdat ook de kosten voor de verwerking van specifiek ziekenhuisafval hoger zijn dan de kosten van andere afvalstoffen dienen de richtlijnen voor de scheiding van afval aan iedereen eenduidig en helder gecommuniceerd te worden.

 

Voorkomen van afvalAfval in de zorg - Naaldafval

Voorkomen dat afval ontstaat heeft uiteraard ook uw voorkeur. Helaas is dat bij behandeling en verzorging van patiënten niet altijd mogelijk.  In de ondersteunende processen binnen uw ziekenhuis zijn vaak wel opties aanwezig om minder afval te produceren en hergebruik te maximaliseren.

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training ondersteunt u om binnen uw ziekenhuis deze mogelijkheden in kaart te brengen. Ook kan ik u helpen bij het implementeren van maatregelen voor beperking van de hoeveelheid afval.

Inzamelen met het oog op hergebruik en verantwoorde afvoer

Een ziekenhuis is een complex bedrijf. Er zijn binnen het ziekenhuis zeer veel verschillende activiteiten waarbij afval ontstaat. Het “schoon” inzamelen van deze afvalstromen is een belangrijke voorwaarde om hergebruik ervan het te maximaliseren. Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training ondersteunt u bij het in kaart brengen van de afvalstromen met een hoge potentie voor hergebruik. Ook bij het verder optimaliseren van de inzamelketen binnen uw ziekenhuis kan ik u ondersteunen.

 

Heeft u na aanleiding van het bovenstaande behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning neem dan met mij contact op of vul het onderstaand formulier in.