Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Validatie medische gassen installatie nieuwbouw MST

Validatie medische gassen installatie.

Dit voorjaar is Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training betrokken geweest bij de validatie medische gassen installatie in de nieuwbouw van het MST.

MST nieuwbouw

De validatie medische gassen installatie bestond uit:

  • Controle op volledigheid en correcte aanleg van de installatie. Op basis van een inspectie hebben we ons een beeld gevormd over de installatie en getoetst of de medische gassen installatie  conform de voorschriften is aangelegd. Daartoe is de medische gassen installaties visueel geïnspecteerd, waarbij zowel de bronnen, het leidingwerk als de installaties zijn beoordeeld.
  • Controle op goede werking. De NEN-EN-ISO 7396-1 beschrijft de testen om te kunnen beoordelen of een installatie correct werkt. De wijze waarop deze testen uitgevoerd is in dezelfde norm vastgelegd. Een selectie van testen in de rapportage van de installateur zijn beoordeeld. In eerste instantie zijn deze testen getoetst aan  de acceptatiecriteria van de NEN-EN-ISO 7396-1. Van de uitgevoerde testen, waarvan de resultaten binnen de acceptatiecriteria van de liggen, hebben we tevens beoordeeld of deze testen conform de voorschriften zijn uitgevoerd.
  • Controle van de kwaliteit van de medische gassen op de afnamepunten. Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training heeft de “contra-expertise” op de metingen van de installateur verzorgd. De door de installateur gemeten kwaliteit is gecontroleerd met een steekproef die overeenstemt met de ISO-2859. Op deze steekproef hebben we de volgende metingen uitgevoerd:

Drukmetingen:

Statische druk;
Dynamische druk bij 25 (bij vacuüm), 40 (alle andere gassen) en 350 (perslucht 8 atm.) liter per minuut.

Kwaliteitsmetingen:

Vochtgehalte;
Zuurstofgehalte;
CO2-gehalte;
CO-gehalte;
SO2-gehalte;
NO en NO2;
Olie;
Stofdeeltjes.

De kwaliteit van de medische gassen is getoetst op de kwaliteitseisen die opgenomen zijn in de Europese Farmacopee en de NEN-EN-ISO 7396-1.

  • Controle op volledigheid van de documentatie. Bij oplevering van de installatie dienen een groot aantal documenten te worden overlegd. Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training heeft getoetst of de dossiers van de verschillende installatieonderdelen compleet zijn.

Valideren medische gassen installatie

Eind augustus is de medische gassen installatie bij de verbouwing van MST Oldenzaal op een vergelijkbare manier door Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training beoordeeld.

 

Kijk voor wat we nog meer voor u op het gebied van validatie medische gassen installatie kunnen betekenen op:  “Valideren van een medische gassen installatie volgens het V-model”

Neem voor meer informatie over de beschreven werkzaamheden contact met me op.

Kris Movig en Frans Keur kunnen u vanuit het perspectief van het MST vertellen hoe zij de samenwerking met Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training  hebben ervaren. U kunt met hen contact opnemen via:

E-mail:

Frans Keur (technisch verantwoordelijk aanleg W-installaties nieuwbouw) of

Kris Movig (verantwoordelijk ziekenhuisapotheker)