Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

Verdiepingstraining medische gassen voor geautoriseerde en bekwame personen.

In deze verdiepingstraining gaan we dan ook dieper in op de werkwijze die hoort bij professioneel beheer en onderhoud van de installatie. Ook wordt de relatie gelegd met de GMP-z en de voorschriften die daaruit volgen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Ontwerp van de medische gassen installatie
 • De betekenis van de GMP-z voor het technisch beheer van de installaties
 • Welke afwijkingen kom je tegen in de installatie en wat is de ernst van deze afwijkingen
 • Hoe maak je de afwijkingen beheersbaar
 • Van reparatieplan naar een preventief onderhoudsplan
 • Uitbesteden van beheer en onderhoud
 • Kwaliteitssysteem Medische Gassen
 • Het borgen van de continuïteit en kwaliteit van levering van medische gassen
 • De testen die uitgevoerd moeten worden om de medische gassen installatie weer in gebruik te nemen
 • Overzicht van functionarissen in het Kwaliteitssysteem Medische Gassen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Aanpak

Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen voor technici hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een geneesmiddel gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de technici in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

Risicobenadering centraal

Rode draad in deze verdiepingstraining is de aandacht voor de beheersing van risico’s in de medische gassen installatie. Zo komen in de verschillende onderdelen van de training de risico’s aan de orde die geïntroduceerd zijn door keuzes in het ontwerp of door suboptimaal onderhoud van de installatie. Daar waar deze risico’s expliciet aan de orde zijn, worden ze besproken in de training en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor beheersing van die risico’s.

Aan het einde van de training kan de deelnemer op basis van de ingeschatte risico’s afwegingen maken ten aanzien van ontwerp van de medische gassen installatie, verbouwprojecten en beheer en onderhoud.

Data, locatie en kosten

De trainingsdatums worden binnenkort hier gepubliceerd.

Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- per persoon.

Medewerkers die geregistreerd staan in de Registers voor Technologie in de Gezondheidszorg krijgen bij het volgen van deze training 7 PE-punten

Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

In company

De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden.

Waar bij de verdiepingstraining medische gassen voor technici sterk de nadruk ligt op de techniek van een medische gassen installatie, ligt in deze training meer de nadruk op de organisatie van de werkzaamheden.

Aan het einde van de training hebben de ziekenhuisapotheker en het hoofd technische zaken een eerste aanzet gemaakt voor een Kwaliteitssysteem Medische Gassen in hun ziekenhuis en zijn ze zelfstandig in staat het managementsysteem af te ronden en te onderhouden. Daarbij wordt extra aandacht besteedt aan het gevalideerd houden van de installatie conform de GMP-z en de eisen die daardoor gesteld worden aan de werkzaamheden.

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Deze verdiepingstraining is voor ziekenhuisapothekers geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Voor medewerkers van de Technische Dienst die geregistreerd staan in de registers voor Technologie in de Gezondheidszorg is deze training geaccrediteerd met 7 PE-punten

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Taken – verantwoordelijkheden – bevoegdheden rondom de medische gassen installatie
 • Welke werkzaamheden zijn er in een medische gassen installatie en hoe kunnen de afspraken en de te volgen werkwijzen vastgelegd worden
 • Wat zijn typische processen van een ziekenhuisapotheek en welke processen horen bij een technische dienst
 • Hoe moet de samenwerking tussen de ziekenhuisapotheker en de medewerkers van de technische dienst georganiseerd worden

Aanpak

Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een medicijn gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de deelnemers  in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

Deze training is een vervolg op de cursus medische gassen voor technische professionals en ziekenhuisapothekers. U dient de NEN-EN-ISO 7396-1:2019 al te kennen en bekend te zijn met de basisbeginselen van een medische gassen installatie.

Data, locatie en kosten

De cursusdatum en locatie wordt binnenkort hier gepubliceerd.

Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- (excl. BTW) per persoon.

Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

In company

De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

Cursus medische gassen voor technische professionals

Cursus medische gassen voor technische professionals

Cursus medische gassen voor technische professionals is opgebouwd uit een dagdeel Normkennis en een dagdeel Organisatie.

Normkennis

 • Herkomst van regels en normen
 • Behandeling van normen, wet- & regelgeving met betrekking tot medische gasinstallaties
 • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1.

Uitleg over de inhoud en betekenis van de belangrijkste norm met betrekking tot medische gassen (inclusief annexen).Inhoudelijke behandeling van de normteksten en de praktische betekenis daarvan voor uw medewerkers en in uw ziekenhuis.

 

Organisatie

 • Cursus medische gassen voor technische professionals - Kwaliteitsmanagement medische gassenNormkennis toepassen in de praktijk
 • Aansturing van externe leveranciers

Een groot deel van aanleg en/of onderhoud van medische gassen installaties wordt doorgaans door externe
partijen uitgevoerd. Waar moet u op letten bij aansturing van externe partijen, welke afspraken dienen er gemaakt te worden en welke procedures moeten er doorlopen worden?

 • Eisen aan onderhoud en modificaties

Op basis van een casus passen wij de norm NEN-EN-ISO 7396-1 toe in de praktijk. Aan bod komen zaken als werkplan, taak-risico analyse en de werkvergunning.

Hiermee leggen wij een koppeling tussen theorie en praktijk, zodat u hetgeen u heeft geleerd in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Dit deel van de training bestaat uit een aantal oefeningen die plenair worden uitgevoerd en besproken.

De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

De trainers

De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de training is de norm NEN-EN-ISO 7396 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

De cursus wordt georganiseerd in het najaar van 2021

  Deelname aan deze eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

  Voor medewerkers van de Technische Dienst die geregistreerd staan in de registers voor Technologie in de Gezondheidszorg is deze training geaccrediteerd met 7 PE-punten

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor technische professionals

  In company

  Deze cursus medische gassen kan ook in company georganiseerd worden. Uw voordeel is dat de training dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Andere interessante artikelen:

   

  Aanbevelingen

  MST

  Cursus medische gassen voor technische professionals van het MST (20 juli 2021, 4 deelnemers)

  De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,9.

  Punten die eruit springen:

  De interactie met de docent: 9,5

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,0

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Cursusleider kent de materie goed

  Verduidelijkt algemeen besef rondom medische gassen

  Aanbevelingswaardig voor technici in de gezondheidszorg

   

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Noordwest Ziekenhuisgroep

  Op 30 juni heb ik voor Technische Professionals van Noordwest Ziekenhuisgroep op locatie in Alkmaar (3 deelnemers) een cursus medische gassen verzorgd.

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Reactie van enkele deelnemers:

  Deze kennis basis moet zijn voor onze dienst

  Leerzaam

  Mooie, duidelijke interactie met de leraar

  Weer bijgepraat en nieuwe dingen gehoord

  Ziekenhuis Gelderse Vallei

  Op 16 en 17 juni 2021 heb ik voor Technische Professionals van het Ziekenhuis Gelderse Vallei op locatie in Ede een cursus medische gassen in drie delen verzorgd.

  Al deze delen voldeden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  16 juni: door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,6

  Met uitschieters naar:

  Interactie met de docent: 10

  Opbouw van de les: 10

   

  17 juni: door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,1

  Met uitschieters naar:

  Tempo van de les: 9,3

  Interactie met de docent: 9,3

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Een duidelijke cursus

  Goede informatie

  Leerzaam en prima cursus voor onze storingsdienst

  Je bewuster wordt van waar je mee bezig bent

  Leerzaam accuraat, informatie, ontspannen

  Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het Gelre Ziekenhuis in Zutphen

  In maart 2021 heb ik voor Technische Professionals op locatie van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond (18 maart, 2 deelnemers) en van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen (24 maart, 2 deelnemers) twee separate cursussen medische gassen georganiseerd.

  Deze cursussen voldeden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  De waardering van beide cursussen heb ik bij elkaar gevoegd.

  De beide cursussen samen zijn door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,3

  Het item dat er het meest uitspringt is:

  De interactie met de docent: 9,5

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Interessant en zeker goed om weer te herhalen en op te frissen

  Er meer diepgang nodig is

  Goede interactie en praktijk-voorbeelden

  Goede verbinding met ons ziekenhuis

  Theoretische cursus die goed vertaald wordt naar de praktijk

  Diakonessenhuis – deel 2

  Training medische gassen voor technische professionals van het Diakonessenhuis (deel 2: 18 februari 2021, 5 deelnemers)

  De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,0

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 9,6

  De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 9,2

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Veel praktische info locatie gericht

  Praktijkgerichte cursus met toespitsing op de locatie en werknemers

  Leuk, informatief, leerzaam, discussie, interactief

  Goede informatieve cursus, zeer leerzaam

  Duidelijk, uitleg goed

  Diakonessenhuis – deel 1

  Training medische gassen voor technische professionals van het Diakonessenhuis (deel 1: 27 januari 2021, 5 deelnemers)

  De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,8

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 9,6

  De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 8,8

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Goed om op te frissen voor de afdeling

  Compact, overzichtelijk

  Kort maar krachtig

  Goede interactie en kijken naar praktijk

  Goede overzichtelijke training, vraagt naar meer verdieping

  Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  Cursus medische gassen voor ziekenhuisapotheker

  Doordat medische gassen als een geneesmiddel zijn geclassificeerd, bent u als ziekenhuisapotheker binnen uw ziekenhuis verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen voor de patiënten. U dient er voor te zorgen dat u deze verantwoordelijkheid ook waar kunt maken.

  Daarbij kunt u niet zonder de hulp van technici binnen en buiten uw eigen organisatie. Maar wat moet u nu met hen afspreken? Heeft u voldoende technische bagage om een goede gesprekspartner te zijn? Hoe organiseert u uw verantwoordelijkheid? Hoe toetst u ieders inspanning en het resultaat daarvan?

   

  Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  Deze training is geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

  Een aanvraag voor accreditatie van deze training voor Belgische Ziekenhuisapothekers is ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers

  Kennis en kunde op het gebied van medische gassen

  Ongevallen en (bijna) incidenten hebben duidelijk gemaakt dat de organisatie en de technische veiligheid rondom medische gassen tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat (bij-) scholing van medewerkers een zeer belangrijk aspect is om dit te bestrijden. IGJ en vigerende technische normen benoemen deze scholingseis dan ook expliciet.

  Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training een uniek cursusconcept ontwikkeld. Dit concept bestaat uit een aanbod voor ziekenhuisapothekers en technische professionals.

  Het programma van de Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  Het programma van deze cursus is opgebouwd uit een dagdeel Techniek en een dagdeel Organisatie.

  Techniek

  De ziekenhuisapotheker wordt geïntroduceerd in de technische aspecten van de medische gasseninstallatie. We geven een uitleg van de belangrijkste componenten van de installatie in uw ziekenhuis. Specifiek besteden wij aandacht aan de werking en componenten van bulkopslag en eigen bereiding van ademlucht.

  Zaken die zeker aan de orde komen zijn:

  • Normen, wet- & regelgeving
  • Onderdelen en werking van medische gasinstallaties
  • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1
  • Van opwekking tot patiënt. Beschouwing van de belangrijke aspecten van de keten van medische gassen. Van leverancier, eigen opwekking en distributie tot aan de patiënt. In dit onderdeel wordt de rol van de leverancier, leveranciersaudits en leveranciersselectie uitgewerkt, maar ook belangrijke onderdelen als beheer en onderhoud en vrijgifte komen aan bod.

  Organisatie

  Het kwaliteitssysteem medische gassen is voor de ziekenhuisapotheker een onmisbaar hulpmiddel om zijn verantwoordelijk ten aanzien van medische gassen waar te kunnen maken.

  Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers - Kwaliteitsmanagement medische gassenIn dit onderdeel komen in ieder geval aan de orde:

  • Kwaliteitssysteem medische gassen, de opzet en de processen
  • Hoe wordt de naleving van wetten, regels en normen geborgd?
  • Wat moet er georganiseerd worden en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
  • Hoe zorg je er voor dat andere organisatieonderdelen hun afspraken nakomen?
  • Specifiek besteden wij aandacht aan noodprocedures,  ver- en nieuwbouw, recall, vrijgifte en beheer en onderhoud.

  De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

  De trainers

  De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

  Materiaal

  Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de cursus is de norm NEN-EN-ISO 7396-1:2019 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

  Data, locatie en kosten

   De cursusdatum wordt binnenkort hier gepubliceerd.

   Deelname aan de eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

   Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

   In company

   De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

   Andere interessante artikelen:

   Aanbevelingen

   Lairesse Ziekenhuis Farmacie

   Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers van Lairesse Ziekenhuis Farmacie (7 september 2021, 3 deelnemers)

   Reactie van de deelnemers:

    Theorie wordt goed vertaald naar praktische voorbeelden

    Nuttig, fijn dat het “op maat” gegeven kan worden en zo relevant wordt voor onze setting

    Goede update van medische gassen en ook praktische informatie

   Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

   Brocacef Ziekenhuisfarmacie

   Op 23 juni 2021  heb ik voor apothekers van Brocacef Ziekenhuisfarmacie (4 deelnemers) een  Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers verzorgd.

   Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

   De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een 9.

   De interactie met de docent springt eruit en wordt gewaardeerd met een 10!

   Reactie van de deelnemers:

   Informatie, interactie, fijne discussies

   Veel diepgang

   Concrete cursus met stappen naar de praktijk

   Fijn om in een kleine groep les te krijgen

   IJsselland Ziekenhuis

   In april 2021 heb ik voor Ziekenhuisapothekers op locatie van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel (23 april, 2 deelnemers) een Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers verzorgd.

   Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

   Reactie van de deelnemers:

   Grote kennis bij docent

   Fijne docent, veel kennis, praktijkgericht

   Informatief, praktijkgericht, interactief

   Aankomende evenementen