Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

Verdiepingstraining medische gassen voor geautoriseerde en bekwame personen.

In deze verdiepingstraining gaan we dan ook dieper in op de werkwijze die hoort bij professioneel beheer en onderhoud van de installatie. Ook wordt de relatie gelegd met de GMP-z en de voorschriften die daaruit volgen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Ontwerp van de medische gassen installatie
 • De betekenis van de GMP-z voor het technisch beheer van de installaties
 • Welke afwijkingen kom je tegen in de installatie en wat is de ernst van deze afwijkingen
 • Hoe maak je de afwijkingen beheersbaar
 • Van reparatieplan naar een preventief onderhoudsplan
 • Uitbesteden van beheer en onderhoud
 • Kwaliteitssysteem Medische Gassen
 • Het borgen van de continuïteit en kwaliteit van levering van medische gassen
 • De testen die uitgevoerd moeten worden om de medische gassen installatie weer in gebruik te nemen
 • Overzicht van functionarissen in het Kwaliteitssysteem Medische Gassen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Aanpak

Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen voor technici hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een geneesmiddel gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de technici in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

Risicobenadering centraal

Rode draad in deze verdiepingstraining is de aandacht voor de beheersing van risico’s in de medische gassen installatie. Zo komen in de verschillende onderdelen van de training de risico’s aan de orde die geïntroduceerd zijn door keuzes in het ontwerp of door suboptimaal onderhoud van de installatie. Daar waar deze risico’s expliciet aan de orde zijn, worden ze besproken in de training en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor beheersing van die risico’s.

Aan het einde van de training kan de deelnemer op basis van de ingeschatte risico’s afwegingen maken ten aanzien van ontwerp van de medische gassen installatie, verbouwprojecten en beheer en onderhoud.

Data, locatie en kosten

De trainingsdatums worden binnenkort hier gepubliceerd.

Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- per persoon.

Medewerkers die geregistreerd staan in de Registers voor Technologie in de Gezondheidszorg krijgen bij het volgen van deze training 7 PE-punten

Deze training/cursus is geacrediteerd bij het RTG met 7 PE-punten

Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

In company

De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

Aanbevelingen

Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Introductie en Verdiepingstraining Medische Gassen voor medewerkers van de Technische Dienst MCL (15 september 2020)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,9 Punten die eruit springen zijn:
de interactie met de docent: 9,1
 
de opbouw van de les: 8,9
  Reactie van enkele deelnemers:
Interactief met verstand en begrip locale situatie
 
Het nuttig is voor ons dagelijks werk
 
Informatief, sluit aan bij de behoefte van technici
 
Interessant en geënt op het MCL
Read more
Training medische gassen voor technische professionals van het Reinier de Graaf Gasthuis (24 september 2019)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,8 Punten die eruit springen zijn:
De interactie met de docent: 9,2
 
De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 9,2
  Reactie van enkele deelnemers:
Geeft compleet beeld
Het hele concept wordt behandeld
Enthousiaste trainer, goede training
 
Duidelijk en zeer goed. Aan te raden
 
Fijn om het eigen kwaliteitssysteem te toetsen
  Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Verdiepingstraining medische gassen voor professionals van het Rijnstate Ziekenhuis (24 mei 2019)
  Reactie van enkele deelnemers:  
Nuttig, noodzakelijk, verhoging kwaliteit met als ultieme doel patiëntveiligheid
 
Zeer informatief en leerzaam
 
Meerwaarde door interactie en toepassing praktijk
 
Informatief, leerzaam, prikkelend
 
Interactief, toepasbaar in praktijk, enthousiast, kundig
  Read more

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden.

Waar bij de verdiepingstraining medische gassen voor technici sterk de nadruk ligt op de techniek van een medische gassen installatie, ligt in deze training meer de nadruk op de organisatie van de werkzaamheden.

Aan het einde van de training hebben de ziekenhuisapotheker en het hoofd technische zaken een eerste aanzet gemaakt voor een Kwaliteitssysteem Medische Gassen in hun ziekenhuis en zijn ze zelfstandig in staat het managementsysteem af te ronden en te onderhouden. Daarbij wordt extra aandacht besteedt aan het gevalideerd houden van de installatie conform de GMP-z en de eisen die daardoor gesteld worden aan de werkzaamheden.

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Deze verdiepingstraining is voor ziekenhuisapothekers geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Voor medewerkers van de Technische Dienst die geregistreerd staan in de registers voor Technologie in de Gezondheidszorg is deze training geaccrediteerd met 7 PE-punten

Deze training/cursus is geacrediteerd bij het RTG met 7 PE-punten

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Taken – verantwoordelijkheden – bevoegdheden rondom de medische gassen installatie
 • Welke werkzaamheden zijn er in een medische gassen installatie en hoe kunnen de afspraken en de te volgen werkwijzen vastgelegd worden
 • Wat zijn typische processen van een ziekenhuisapotheek en welke processen horen bij een technische dienst
 • Hoe moet de samenwerking tussen de ziekenhuisapotheker en de medewerkers van de technische dienst georganiseerd worden

Aanpak

Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een medicijn gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de deelnemers  in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

Deze training is een vervolg op de cursus medische gassen voor technische professionals en ziekenhuisapothekers. U dient de NEN-EN-ISO 7396-1:2016 al te kennen en bekend te zijn met de basisbeginselen van een medische gassen installatie.

Data, locatie en kosten

De cursusdatum en locatie wordt binnenkort hier gepubliceerd.

Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- (excl. BTW) per persoon.

Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

 

wpid-Image23-12-14at10.132-2014-12-23-11-13.jpg

In company

De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

wpid-Image23-12-14at10.132-2014-12-23-11-13.jpg

 

Aanbevelingen:

Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Verdiepingstraining medische gassen voor professionals van het Rijnstate Ziekenhuis (24 mei 2019)
  Reactie van enkele deelnemers:  
Nuttig, noodzakelijk, verhoging kwaliteit met als ultieme doel patiëntveiligheid
 
Zeer informatief en leerzaam
 
Meerwaarde door interactie en toepassing praktijk
 
Informatief, leerzaam, prikkelend
 
Interactief, toepasbaar in praktijk, enthousiast, kundig
  Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Verdiepingstraining medische gassen voor Leidinggevenden (21 januari 2019)
Reactie van enkele deelnemers:
Heel duidelijk en praktisch
Zinvolle cursus, veel praktijkvoorbeelden en praktische toepassingen
Goed toepasbaar
Eigen vragen werden goed behandeld
Read more

Cursus medische gassen voor technische professionals

Cursus medische gassen voor technische professionals

Cursus medische gassen voor technische professionals is opgebouwd uit een dagdeel Normkennis en een dagdeel Organisatie.

Normkennis

 • Herkomst van regels en normen
 • Behandeling van normen, wet- & regelgeving met betrekking tot medische gasinstallaties
 • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1.

Uitleg over de inhoud en betekenis van de belangrijkste norm met betrekking tot medische gassen (inclusief annexen).Inhoudelijke behandeling van de normteksten en de praktische betekenis daarvan voor uw medewerkers en in uw ziekenhuis.

 

Organisatie

 • Cursus medische gassen voor technische professionals - Kwaliteitsmanagement medische gassenNormkennis toepassen in de praktijk
 • Aansturing van externe leveranciers

Een groot deel van aanleg en/of onderhoud van medische gassen installaties wordt doorgaans door externe
partijen uitgevoerd. Waar moet u op letten bij aansturing van externe partijen, welke afspraken dienen er gemaakt te worden en welke procedures moeten er doorlopen worden?

 • Eisen aan onderhoud en modificaties

Op basis van een casus passen wij de norm NEN-EN-ISO 7396-1 toe in de praktijk. Aan bod komen zaken als werkplan, taak-risico analyse en de werkvergunning.

Hiermee leggen wij een koppeling tussen theorie en praktijk, zodat u hetgeen u heeft geleerd in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Dit deel van de training bestaat uit een aantal oefeningen die plenair worden uitgevoerd en besproken.

De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

De trainers

De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de training is de norm NEN-EN-ISO 7396 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

De cursus wordt georganiseerd op:

 • De Cursussen Medische Gassen voor Technische Professionals (gepland op 17 en 23 november en 1 december) zijn uitgesteld.
 • Momenteel zijn de ontwikkelingen ten aanzien van Covid-19 zo dynamisch dat ik geen uitspraak kan doen omtrent het tijdstip dat ik deze cursus opnieuw kan organiseren. Zodra de situatie rondom het virus weer normaliseert, publiceer ik hier de nieuwe datum.

Deelname aan deze eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

Voor medewerkers van de Technische Dienst die geregistreerd staan in de registers voor Technologie in de Gezondheidszorg is deze training geaccrediteerd met 7 PE-punten

Deze training/cursus is geacrediteerd bij het RTG met 7 PE-punten

Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor technische professionals

In company

Deze cursus medische gassen kan ook in company georganiseerd worden. Uw voordeel is dat de training dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

Andere interessante artikelen:

 

Aanbevelingen

Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Introductietraining Medische Gassen voor medewerkers van de Technische Dienst van het Dijklander Ziekenhuis (30 september 2020)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,3 Punten die eruit springen zijn:
de interactie met de docent: 8,5
 
het tempo van de les: 8,5
Reactie van enkele deelnemers:
Je nieuwe/andere inzichten krijgt
 
Leerzaam
 
Duidelijk besproken elementen uit de praktijk meegenomen
 
Goed, duidelijk, snel, goede interactie
 
Fijn dat het naar eigen installatie vertaald is
Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Introductie en Verdiepingstraining Medische Gassen voor medewerkers van de Technische Dienst MCL (15 september 2020)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,9 Punten die eruit springen zijn:
de interactie met de docent: 9,1
 
de opbouw van de les: 8,9
  Reactie van enkele deelnemers:
Interactief met verstand en begrip locale situatie
 
Het nuttig is voor ons dagelijks werk
 
Informatief, sluit aan bij de behoefte van technici
 
Interessant en geënt op het MCL
Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Herhalingstraining Medische Gassen voor Technische Professionals van het Dijklander Ziekenhuis  (3 september 2020)
  De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,6 Punten die eruit springen zijn:
De interactie met de docent: 8,9
De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 8,5
Reactie van enkele deelnemers:
Duidelijke cursus met relevante praktijkvoorbeelden
 
Bewustwording risico's installatie medische gassen
 
Zeer heldere uiteenzetting praktijk/wet- en regelgeving
 
Degelijke training, veel inhoud leidt tot meer uitvraag naar kennis
Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Training Medische Gassen voor professionals van het Groene Hart Ziekenhuis - Gouda (12 maart 2020)
De deelnemers waarderen de training met het gemiddelde rapportcijfer van een 8,4.   Punten die eruit springen zijn:
De interactie met de docent: 9,3
De opbouw van de les: 8,4
    Reactie van enkele deelnemers:
Praktisch en leerzaam
Goede interactie tussen verschillende deelnemers (Ziekenhuisapotheker/Td) en trainer
Geeft een goed beeld
Goed opgezet
Goed om samen met WTB de cursus te volgen
Duidelijk, helder, compleet, praktisch verhaal
Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Training Medische Gassen voor medewerkers van de Technische Dienst Sint Jans Gasthuis-Weert (18 december 2019)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4. Punten die eruit springen zijn:
De interactie met de docent: 9,1
Opbouw van de les: 8,9
  Reactie van enkele deelnemers:
Je krijgt meer inzicht in de valkuilen bij medische gassen
Het is aanbevolen als je te maken hebt met medische gassen installaties
Leerzaam, veel items aan bod gekomen die ik nog niet wist
Overzichtelijk, duidelijk, leerzaam, bewustmakend
Weer eens goed om alles nog eens na te lopen
Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Cursus medische gassen voor technische professionals  (28 november 2019)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,1 Punten die eruit springen zijn:
De interactie met de docent: 9,5
De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 9,5
Reactie van enkele deelnemers:
Het een waardevolle cursus is voor iedereen bij techniek die aan medische gassen werkt
 
Veel oefeningen in de praktijk
 
Het is goed om je op de hoogte te houden over de materie
 
Er veel informatie wordt behandeld die belangrijk is
Read more
Training medische gassen voor technische professionals van het Reinier de Graaf Gasthuis (24 september 2019)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,8 Punten die eruit springen zijn:
De interactie met de docent: 9,2
 
De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 9,2
  Reactie van enkele deelnemers:
Geeft compleet beeld
Het hele concept wordt behandeld
Enthousiaste trainer, goede training
 
Duidelijk en zeer goed. Aan te raden
 
Fijn om het eigen kwaliteitssysteem te toetsen
  Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Cursus medische gassen voor technische professionals (24 juni 2019, OLVG-West)
  Reactie van enkele deelnemers:
Om weer wakker te worden van de richtlijnen
 
Zinvol
 
Stof tot nadenken
 
Inspirerend
 
Begrijpelijk, veel info
 
Goed en vooral heel leerzaam
  De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met een 8,8. Punten die bovengemiddeld gewaardeerd worden, zijn:
 • Interactie met de docent: 9,5
 • Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,0
  Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Cursus medische gassen voor professionals van het ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen (18 april 2019)
  Reactie van enkele deelnemers:  
In korte tijd veel praktische informatie en heel dicht bij de dagelijkse praktijk
 
Precies wat ik nodig had, perfect!
 
Sluit perfect aan bij wat we nodig hebben, qua omvang en niveau
 
Praktijkgericht, goede interactie, breed spectrum
  Read more

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapotheker

Doordat medische gassen als een geneesmiddel zijn geclassificeerd, bent u als ziekenhuisapotheker binnen uw ziekenhuis verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen voor de patiënten. U dient er voor te zorgen dat u deze verantwoordelijkheid ook waar kunt maken.

Daarbij kunt u niet zonder de hulp van technici binnen en buiten uw eigen organisatie. Maar wat moet u nu met hen afspreken? Heeft u voldoende technische bagage om een goede gesprekspartner te zijn? Hoe organiseert u uw verantwoordelijkheid? Hoe toetst u ieders inspanning en het resultaat daarvan?

 

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Deze training is geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Een aanvraag voor accreditatie van deze training voor Belgische Ziekenhuisapothekers is ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers

Kennis en kunde op het gebied van medische gassen

Ongevallen en (bijna) incidenten hebben duidelijk gemaakt dat de organisatie en de technische veiligheid rondom medische gassen tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat (bij-) scholing van medewerkers een zeer belangrijk aspect is om dit te bestrijden. IGJ en vigerende technische normen benoemen deze scholingseis dan ook expliciet.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training een uniek cursusconcept ontwikkeld. Dit concept bestaat uit een aanbod voor ziekenhuisapothekers en technische professionals.

Het programma van de Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Het programma van deze cursus is opgebouwd uit een dagdeel Techniek en een dagdeel Organisatie.

Techniek

De ziekenhuisapotheker wordt geïntroduceerd in de technische aspecten van de medische gasseninstallatie. We geven een uitleg van de belangrijkste componenten van de installatie in uw ziekenhuis. Specifiek besteden wij aandacht aan de werking en componenten van bulkopslag en eigen bereiding van ademlucht.

Zaken die zeker aan de orde komen zijn:

 • Normen, wet- & regelgeving
 • Onderdelen en werking van medische gasinstallaties
 • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1
 • Van opwekking tot patiënt. Beschouwing van de belangrijke aspecten van de keten van medische gassen. Van leverancier, eigen opwekking en distributie tot aan de patiënt. In dit onderdeel wordt de rol van de leverancier, leveranciersaudits en leveranciersselectie uitgewerkt, maar ook belangrijke onderdelen als beheer en onderhoud en vrijgifte komen aan bod.

Organisatie

Het kwaliteitssysteem medische gassen is voor de ziekenhuisapotheker een onmisbaar hulpmiddel om zijn verantwoordelijk ten aanzien van medische gassen waar te kunnen maken.

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers - Kwaliteitsmanagement medische gassenIn dit onderdeel komen in ieder geval aan de orde:

 • Kwaliteitssysteem medische gassen, de opzet en de processen
 • Hoe wordt de naleving van wetten, regels en normen geborgd?
 • Wat moet er georganiseerd worden en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Hoe zorg je er voor dat andere organisatieonderdelen hun afspraken nakomen?
 • Specifiek besteden wij aandacht aan noodprocedures,  ver- en nieuwbouw, recall, vrijgifte en beheer en onderhoud.

De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

De trainers

De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de cursus is de norm NEN-EN-ISO 7396-1:2016 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

 • De Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers (gepland op 21 oktober) is uitgesteld.
 • Momenteel zijn de ontwikkelingen ten aanzien van Covid-19 zo dynamisch dat ik geen uitspraak kan doen omtrent het tijdstip dat ik deze cursus opnieuw kan organiseren. Zodra de situatie rondom het virus weer normaliseert, publiceer ik hier de nieuwe datum.

Deelname aan de eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

In company

De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

 

Andere interessante artikelen:

Aanbevelingen

Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Training Medische Gassen voor professionals van het Groene Hart Ziekenhuis - Gouda (12 maart 2020)
De deelnemers waarderen de training met het gemiddelde rapportcijfer van een 8,4.   Punten die eruit springen zijn:
De interactie met de docent: 9,3
De opbouw van de les: 8,4
    Reactie van enkele deelnemers:
Praktisch en leerzaam
Goede interactie tussen verschillende deelnemers (Ziekenhuisapotheker/Td) en trainer
Geeft een goed beeld
Goed opgezet
Goed om samen met WTB de cursus te volgen
Duidelijk, helder, compleet, praktisch verhaal
Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers (13 augustus 2019, UZ Leuven)
De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer: 8,7   Punten die eruit springen zijn:
De aangeboden lesstof: 9,3
 
Tempo van de les: 8,8
 
Interactie met de docent: 8,8
  Reactie van enkele deelnemers:
 Duidelijk inzicht in verantwoordelijkheden en risico's
 
 Theorie illustreert aan de hand van praktijk
 
Enthousiaste gedreven lesgever die belang benadrukt en verantwoordelijkheden heel serieus neemt
 
Gestructureerde opbouw, illustratie aan de hand van voorbeelden en plaatsbezoek UZ Leuven
 
Klare kijk op de procescontrole voor medische gassen
 
Interessante cursus met veel goede tips om medische gassen beter te begeleiden en op te volgen
  Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers (4 juni 2019, UMCG)
  Reactie van enkele deelnemers:  
Duidelijke uitleg
 
Veel mogelijkheden om vragen te stellen
 
Praktijkgericht
 
Veel geleerd
 
Vooral mogelijkheid tot interactie met vakbekwame docent waardevol
  Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Cursus medische gassen voor professionals van het ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen (18 april 2019)
  Reactie van enkele deelnemers:  
In korte tijd veel praktische informatie en heel dicht bij de dagelijkse praktijk
 
Precies wat ik nodig had, perfect!
 
Sluit perfect aan bij wat we nodig hebben, qua omvang en niveau
 
Praktijkgericht, goede interactie, breed spectrum
  Read more