Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Kwaliteitscontrole medische gassen. Hoe organiseer ik dat?

Kwaliteitscontrole medische gassen. Hoe organiseer ik dat?

Periodieke kwaliteitscontrole op het functioneren van de medische gassen installatie en de kwaliteit van de gassen op de afnamepunten is een verplichting die onder andere voortvloeit uit de GMP-z. Bij een nieuwe installatie is het bepalen van de kwaliteit van…

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers – najaar 2023

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers – najaar 2023

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Doordat medische gassen als een geneesmiddel zijn geclassificeerd, bent u als ziekenhuisapotheker binnen uw ziekenhuis verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen voor de patiënten. U dient er voor te zorgen dat u deze verantwoordelijkheid ook waar kunt maken.

Daarbij kunt u niet zonder de hulp van technici binnen en buiten uw eigen organisatie. Maar wat moet u nu met hen afspreken? Heeft u voldoende technische bagage om een goede gesprekspartner te zijn? Hoe organiseert u uw verantwoordelijkheid? Hoe toetst u ieders inspanning en het resultaat daarvan?

 

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Deze training is geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Een aanvraag voor accreditatie van deze training voor Belgische Ziekenhuisapothekers is ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers

Kennis en kunde op het gebied van medische gassen

Ongevallen en (bijna) incidenten hebben duidelijk gemaakt dat de organisatie en de technische veiligheid rondom medische gassen tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat (bij-) scholing van medewerkers een zeer belangrijk aspect is om dit te bestrijden. IGJ en vigerende technische normen benoemen deze scholingseis dan ook expliciet.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training een uniek cursusconcept ontwikkeld. Dit concept bestaat uit een aanbod voor ziekenhuisapothekers en technische professionals.

Het programma van de Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Het programma van deze cursus is opgebouwd uit een dagdeel Techniek en een dagdeel Organisatie.

Techniek

De ziekenhuisapotheker wordt geïntroduceerd in de technische aspecten van de medische gasseninstallatie. We geven een uitleg van de belangrijkste componenten van de installatie in uw ziekenhuis. Specifiek besteden wij aandacht aan de werking en componenten van bulkopslag en eigen bereiding van ademlucht.

Zaken die zeker aan de orde komen zijn:

 • Normen, wet- & regelgeving
 • Onderdelen en werking van medische gasinstallaties
 • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1
 • Van opwekking tot patiënt. Beschouwing van de belangrijke aspecten van de keten van medische gassen. Van leverancier, eigen opwekking en distributie tot aan de patiënt. In dit onderdeel wordt de rol van de leverancier, leveranciersaudits en leveranciersselectie uitgewerkt, maar ook belangrijke onderdelen als beheer en onderhoud en vrijgifte komen aan bod.

Organisatie

Het kwaliteitssysteem medische gassen is voor de ziekenhuisapotheker een onmisbaar hulpmiddel om zijn verantwoordelijk ten aanzien van medische gassen waar te kunnen maken.

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers - Kwaliteitsmanagement medische gassenIn dit onderdeel komen in ieder geval aan de orde:

 • Kwaliteitssysteem medische gassen, de opzet en de processen
 • Hoe wordt de naleving van wetten, regels en normen geborgd?
 • Wat moet er georganiseerd worden en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Hoe zorg je er voor dat andere organisatieonderdelen hun afspraken nakomen?
 • Specifiek besteden wij aandacht aan noodprocedures,  ver- en nieuwbouw, recall, vrijgifte en beheer en onderhoud.

De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

De trainers

De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de cursus is de norm NEN-EN-ISO 7396-1:2019 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

  Deze cursus duurt 1 dag en wordt georganiseerd in de aangegeven periode. De cursus wordt definitief gepland, zodra zich voldoende deelnemers hebben ingeschreven. Ik neem dan contact op met alle deelnemers om een best passende datum te vinden.

  Deelname aan de eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Andere interessante artikelen:

  Aanbevelingen

  Training Medische Gassen voor Professionals van het BovenIJ en het OLVG (in 2 delen)

  Op 25 mei heb ik met het tweede deel de in company training medische gassen voor medewerkers van het BovenIJ en het OLVG afgerond. In totaal hebben in 2 sessies (20 april en 25 mei) 10 medewerkers deelgenomen (5 van de Technische Dienst en van de Ziekenhuisapotheek).

  De deelnemers hebben deze cursus gewaardeerd met het rapportcijfer van 9,7

  Punten die extra gewaardeerd werden, zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,8

  Reactie van enkele deelnemers:

  Goede interactie, inspirerend, praktisch

  Praktisch toepasbaar, goede basis uitleg, fijne interactie

  Professioneel, interactief, leerzaam, goed ingespeeld op de vragen die wij vooraf konden stellen

  Leuke en interessante cursus

  Arnold heeft veel kennis en brengt het leuk over!

  De theorie is weer scherp gezet voor een paar verbeterslagen

  Zeer leerzaam

  Uitstekend, hands-on

  Zeer educatieve les over medische gassen

  Prima lesstof op de praktijk afgestemd

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor Ziekenhuisapothekers

  Op 17 april heb ik een cursus medische gassen georganiseerd voor 7 medewerkers (Ziekenhuisapothekers en Kwaliteitsfunctionarissen) van apotheken uit verschillende ziekenhuizen. Onze gastheer was dit keer het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een 9,6 als rapportcijfer.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden zijn:

  De interactie met de docent: 10,0 ☺️

  Lesstof: 9,7

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,7

  Reacties van enkele deelnemers:

  Veel kennis

  Heel praktisch opgezet

  Toepasbaar voor de dagelijkse praktijk

  Kleinschalig, interactief, pratisch ingesteld

  Het veel achtergrondinfo geeft

  Prettige manier van cursus geven

  Interessante cursus met veel variatie en ruimte voor interactie

  Erg praktisch, veel praktijkvoorbeelden maakt het een nuttige cursus

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  In company training medische gassen voor professionals van Nij Smellinghe

  Op 19 januari heb ik voor 5 medewerkers (4 van de Technische Dienst en 1 van de Ziekenhuisapotheek) van Nij Smellinghe een in company training medische gassen georganiseerd.

  De deelnemers hebben de training gewaardeerd met het rapportcijfer 8,9.

  Punten die eruit springen zijn :

  De lesstof:9,2

  De interactie met de docent: 9,2

  Reactie van enkele deelnemers:

  Met name de combi Techniek/Ziekenhuisapotheker zeer effectief

  Concreet, praktisch, interactie

  Mooie combi theorie en praktijk

  Boeiende manier van vertellen

   

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op

  Training medische gassen – Rijnstate – Arnhem

  Op 29 juli jongstleden heb ik voor een vijftal medewerkers van de Ziekenhuisapotheek (3 Ziekenhuisapothekers en 2 Apothekers in opleiding) een training medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met het rapportcijfer 9,0

  Punten die er uit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,2

  De deelnemers hebben in het bijzonder de rondleiding door de installatie gewaardeerd. Erg verhelderend, na het theorieblok in de ochtend.

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zonder voorkennis goed op de hoogte gebracht in één dag

  Goede basis over medische gassen, toegespitst op de praktijk

  Zeer toegepast op eigen praktijk/ziekenhuis

  Goede diepgang, relevant voor de praktijk, i.c.m. rondleiding is top

  Handige samenvatting over alle aspecten van wat ik als Ziekenhuisapotheker moet weten over medische gassen

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van het Zuyderland MC

  Op 4 juli heb ik een in company cursus medische gassen verzorgd voor 6 medewerkers van het Zuyderland MC (1 medewerker van de Technische Dienst en 5 van de Ziekenhuisapotheek).

  Deze cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer van 8,9

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 9,3

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

  Opbouw van de les: 9,0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Mooi overzicht, duidelijke inhoud

  Je een beter beeld krijgt van deze materie

  Goede opfriscursus met mogelijkheid om lokale punten in te brengen

  Duidelijke uitleg, interactief, fijn om in praktijk te zien

  Goede cursus met praktische insteek

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van Treant

  Op 1 juli heb ik voor 6 medewerkers van de Treant Zorggroep (4 medewerkers van de Technische Dienst en 2 Ziekenhuisapothekers) op locatie een cursus medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,5

  Punten die door de deelnemers in het bijzonder gewaardeerd werden waren:

  De interactie met de docent: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9.0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zeer leerzaam

  Geeft handvatten aan voor mij nieuwe materie

  Prima cursus

  Prima interactie met de groep

  Concreet en lekker praktisch

  Belangrijkste aspecten rondom beheer en onderhoud van medische gassystemen worden goed behandeld

  Wilt u meer informatie over de cursussen die ik organiseer (ook in company) kijk dan op cursussen of neem contact met me op.

  Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuis-apothekers

  Op maandag 20 juni 2022 heb ik de Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers georganiseerd. Gastheer voor deze cursus was het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Er waren zeven Ziekenhuisapothekers aanwezig. Een apotheker schoof, vanuit Bonaire,  virtueel (via Teams) aan.

  De cursus is door de deelnemers  gewaardeerd met het rapportcijfer: 9,5

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,7

  Opbouw van de les: 9,7

  Enkele reacties van deelnemers:

  Goede bron voor kennis vergaren medische gassen

  Zeer goed om de basis, relevant voor Ziekenhuisapothekers, onder de knie te krijgen

  Theorie en praktijk gecombineerd is

  Goede cursus, veel interactie, inhoud technisch, kwaliteit

  Leerzaam, compleet, goede afwisseling theorie en praktijk

  Uitstekend

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Training medische gassen voor professionals van het Prinses Maxima Centrum

  Dinsdagmiddag 14 juni heb ik voor 7 medewerkers van het Prinses Maxima Centrum een training verzorgd op het gebied van medische gassen. Doel van de training was om deze medewerkers bekend te maken met de beginselen van medische gassen en de uitgangspunten voor een adequaat beheer en onderhoud van de medische gassen installatie.

  De training is door de deelnemers gewaardeerd met een 9,1.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  Tempo van de les: 9,1

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Leerzaam

  Zeer informatief

  Goede link tussen theorie en praktijk

  Goede basis voor verschillende functies/disciplines

  Praktijkgericht en toepasbaar!

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Wilt u meer weten over het Prinses Maxima Centrum klik dan op de link PMC

  Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

  Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

  Verdiepingstraining medische gassen voor geautoriseerde en bekwame personen.

  In deze verdiepingstraining gaan we dan ook dieper in op de werkwijze die hoort bij professioneel beheer en onderhoud van de installatie. Ook wordt de relatie gelegd met de GMP-z en de voorschriften die daaruit volgen.

  Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Ontwerp van de medische gassen installatie
  • De betekenis van de GMP-z voor het technisch beheer van de installaties
  • Welke afwijkingen kom je tegen in de installatie en wat is de ernst van deze afwijkingen
  • Hoe maak je de afwijkingen beheersbaar
  • Van reparatieplan naar een preventief onderhoudsplan
  • Uitbesteden van beheer en onderhoud
  • Kwaliteitssysteem Medische Gassen
  • Het borgen van de continuïteit en kwaliteit van levering van medische gassen
  • De testen die uitgevoerd moeten worden om de medische gassen installatie weer in gebruik te nemen
  • Overzicht van functionarissen in het Kwaliteitssysteem Medische Gassen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Aanpak

  Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen voor technici hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een geneesmiddel gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de technici in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

  Risicobenadering centraal

  Rode draad in deze verdiepingstraining is de aandacht voor de beheersing van risico’s in de medische gassen installatie. Zo komen in de verschillende onderdelen van de training de risico’s aan de orde die geïntroduceerd zijn door keuzes in het ontwerp of door suboptimaal onderhoud van de installatie. Daar waar deze risico’s expliciet aan de orde zijn, worden ze besproken in de training en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor beheersing van die risico’s.

  Aan het einde van de training kan de deelnemer op basis van de ingeschatte risico’s afwegingen maken ten aanzien van ontwerp van de medische gassen installatie, verbouwprojecten en beheer en onderhoud.

  Data, locatie en kosten

  Deze training duurt 1 dag en wordt georganiseerd in de aangegeven periode. De training wordt definitief gepland, zodra zich voldoende deelnemers hebben ingeschreven. Ik neem dan contact op met alle deelnemers om een best passende datum te vinden.

  Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

   

  Verdiepingstraining medische gassen voor professionals van het UMCG

  Op 26 september heb ik een in company verdiepingstraining medische gassen voor medewerkers van het UMCG verzorgd. 5  medewerkers (4 van de vakgroep Technisch Beheer Gassen en een Ziekenhuisapotheker) hebben deze training gevolgd.

  De deelnemers hebben deze cursus gewaardeerd met het rapportcijfer van 9,6

  Met name de de interactie met de docent is erg gewaardeerd: 10 ☺️

  Reactie van enkele deelnemers:

  Goede mogelijkheid om vanuit de techniekkant inzicht te krijgen in de opbouw van de MG-installatie

  Het leerzaam is, interactie maakt de training boeiend

  Het geeft een praktische benadering van normen

  Ziekenhuis technici zeker aanbevelen

  Duidelijk en verstand van zaken en goed interactie

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Verdiepingstraining medische gassen voor Projectleiders van het Zuyderland MC

  Op 25 april heb ik 8 projectleiders van het Zuyderland MC bijgeschoold op het vlak van medische gassen.

  Zij hebben deze verdiepingstraining gewaardeerd met een 8,8.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden, zijn:

  De interactie met de docent: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,0

  Het tempo van de les: 8,8

  Reacties van enkele deelnemers:

  Interactief, prettig en leerzaam

  Iedereen die met medische gassen te maken heeft dit moet weten –> Alle projectleiders

  Sluit goed aan op werkzaamheden

  Leerzaam, Altijd vernieuwend, leuk om te sparren

  Goed, praktijkgericht, in grove lijnen

  Leerzaam, kan ik in de praktijk toepassen

  Genoeg stof behandeld en weer diverse AHA-momentjes gehad

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Verdiepingstraining medische gassen voor Technische Professionals

  Op 23 september heb ik voor 6 Technische Professionals van ziekenhuizen en installatiebedrijven een Verdiepingstraining medische gassen georganiseerd. Gastheer voor deze training was het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum.

  De deelnemers hebben deze training in zijn geheel gewaardeerd met een 9,3.

  Aspecten die er uit springen zijn:

  Interactie met de docent: 10 ☺️

  Opbouw van de les: 9,7

  Reactie van enkele deelnemers:

  Duidelijke uitleg voor praktijk toepassing

  Goede overdracht van kennis

  Praktische toepassing

  Leerzaam en toepasbaar in dagelijkse praktijk

  Verhelderend, goed op locatie uitgevoerd, groep niet te groot

  Leerzaam, goede uitleg, prettige cursus/cursusleider

  Goede interactie onderling

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor technische professionals – najaar 2023

  Cursus medische gassen voor technische professionals – najaar 2023

  Cursus medische gassen voor technische professionals is opgebouwd uit een dagdeel Normkennis en een dagdeel Organisatie.

  Normkennis

  • Herkomst van regels en normen
  • Behandeling van normen, wet- & regelgeving met betrekking tot medische gasinstallaties
  • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1.

  Uitleg over de inhoud en betekenis van de belangrijkste norm met betrekking tot medische gassen (inclusief annexen). Inhoudelijke behandeling van de normteksten en de praktische betekenis daarvan voor uw medewerkers en in uw ziekenhuis.

  Organisatie

  • Cursus medische gassen voor technische professionals - Kwaliteitsmanagement medische gassenNormkennis toepassen in de praktijk
  • Aansturing van externe leveranciers

  Een groot deel van aanleg en/of onderhoud van medische gassen installaties wordt doorgaans door externe
  partijen uitgevoerd. Waar moet u op letten bij aansturing van externe partijen, welke afspraken dienen er gemaakt te worden en welke procedures moeten er doorlopen worden?

  • Eisen aan onderhoud en modificaties

  Op basis van een casus passen wij de norm NEN-EN-ISO 7396-1 toe in de praktijk. Aan bod komen zaken als werkplan, taak-risico analyse en de werkvergunning.

  Hiermee leggen wij een koppeling tussen theorie en praktijk, zodat u hetgeen u heeft geleerd in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

  Dit deel van de training bestaat uit een aantal oefeningen die plenair worden uitgevoerd en besproken.

  De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

  De trainers

  De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

  Materiaal

  Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de training is de norm NEN-EN-ISO 7396 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

  Data, locatie en kosten

  Deze cursus duurt 1 dag en wordt georganiseerd in de aangegeven periode. De cursus wordt definitief gepland, zodra zich voldoende deelnemers hebben ingeschreven. Ik neem dan contact op met alle deelnemers om een best passende datum te vinden.

  Deelname aan deze eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor technische professionals

  In company

  Deze cursus medische gassen kan ook in company georganiseerd worden. Uw voordeel is dat de training dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Andere interessante artikelen:

   

  Aanbevelingen

  Training Medische Gassen voor Professionals van het BovenIJ en het OLVG (in 2 delen)

  Op 25 mei heb ik met het tweede deel de in company training medische gassen voor medewerkers van het BovenIJ en het OLVG afgerond. In totaal hebben in 2 sessies (20 april en 25 mei) 10 medewerkers deelgenomen (5 van de Technische Dienst en van de Ziekenhuisapotheek).

  De deelnemers hebben deze cursus gewaardeerd met het rapportcijfer van 9,7

  Punten die extra gewaardeerd werden, zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,8

  Reactie van enkele deelnemers:

  Goede interactie, inspirerend, praktisch

  Praktisch toepasbaar, goede basis uitleg, fijne interactie

  Professioneel, interactief, leerzaam, goed ingespeeld op de vragen die wij vooraf konden stellen

  Leuke en interessante cursus

  Arnold heeft veel kennis en brengt het leuk over!

  De theorie is weer scherp gezet voor een paar verbeterslagen

  Zeer leerzaam

  Uitstekend, hands-on

  Zeer educatieve les over medische gassen

  Prima lesstof op de praktijk afgestemd

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  In company training medische gassen voor professionals van het MCL

  Op 16 mei heb ik voor professionals van het MCL een in company training medische gassen georganiseerd. De training bestond uit 2 delen. De ochtend was met name gericht op het herhalen van de stof en het “opfrissen” van de kennis van medewerkers die al eerder deelgenomen hadden aan een training. In de middag zijn we wat dieper op de installatie, de normen en het kwaliteitssysteem ingegaan. In totaal hebben 16 medewerkers van het MCL aan deze training deelgenomen.

  De deelnemers hebben de training in totaal (dus zowel het ochtend- als het middagdeel samen) gewaardeerd met een 8,5.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden, zijn:

  Interactie met de docent: 8,7

  Vertaalslag naar de praktijk: 8,7

  Reacties van enkele deelnemers:

  Herhaling is nuttig

  Kort en bondig en kennis van zaken

  Goede cursus met duidelijke uitleg

  Interessant en de kennis weer lekker opgefrist

  Opfriscursus is goed met de praktijkvoorbeelden

  Goed en duidelijk

  Interessant, leerzaam, goede opfrissing

  Veel info maar zeer nuttig in mijn situatie

  Interessant, houd me scherp, interactie, expertise docent is goed

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Verdiepingstraining medische gassen voor Projectleiders van het Zuyderland MC

  Op 25 april heb ik 8 projectleiders van het Zuyderland MC bijgeschoold op het vlak van medische gassen.

  Zij hebben deze verdiepingstraining gewaardeerd met een 8,8.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden, zijn:

  De interactie met de docent: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,0

  Het tempo van de les: 8,8

  Reacties van enkele deelnemers:

  Interactief, prettig en leerzaam

  Iedereen die met medische gassen te maken heeft dit moet weten –> Alle projectleiders

  Sluit goed aan op werkzaamheden

  Leerzaam, Altijd vernieuwend, leuk om te sparren

  Goed, praktijkgericht, in grove lijnen

  Leerzaam, kan ik in de praktijk toepassen

  Genoeg stof behandeld en weer diverse AHA-momentjes gehad

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor Technische Professionals – 29 maart

  Op 29 maart heb ik een cursus medische gassen georganiseerd voor 6 technische professionals uit twee verschillende ziekenhuizen. Onze gastheer was dit keer het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een 8,9 als rapportcijfer.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden zijn:

  De interactie met de docent: 9,0

  De opbouw van de les: 9,0

  Het tempo van de les: 9,0

  Reacties van enkele deelnemers:

  Leerzaam.

  Veel interessanter als verwacht en zeer informatief.

  Interessante basis om kennis te verbreden.

  Prima cursus.

  Als je de basis wilt leren over medische gassen.

  Krijgt veel info

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor Technische Professionals – 17 maart

  Op 17 maart heb ik een cursus medische gassen georganiseerd voor 3 technische professionals (2 uit het Groene Hart Ziekenhuis en 1 van een Technisch Adviesbureau). Onze gastheer was dit keer het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

  Reacties van enkele deelnemers:

  Enthousiaste uitleg

  Goede opbouw en besproken onderwerpen + schouw op locatie

  Goede opbouw

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor Technische Professionals – 15 maart

  Op 15 maart heb ik een cursus medische gassen georganiseerd voor 6 technische professionals uit verschillende ziekenhuizen. Onze gastheer was dit keer het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een 9,2 als rapportcijfer.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden zijn:

  De interactie met de docent: 9,7

  De opbouw van de les: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,2

  Reacties van enkele deelnemers:

  Je leert er weer een hoop van.

  Het heel nuttig is om eens met frisse ogen door je proces/installatie te gaan.

  Altijd leerzaam voor als je met medische gassen werkt.

  Duidelijk, leerzaam, voor herhaling vatbaar.

  Nuttige cursus, gegeven door een zeer ervaren cursusleider.

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  In company training Medische Gassen voor Technische Professionals van het UMCG

  Op 1 maart heb ik voor 9 technische professionals van het UMCG het 3de en laatste deel van de in company trainingen medische gassen verzorgd.

  In totaal hebben op 1 en 20 februari en 1 maart, 23 medewerkers deelgenomen aan de training. 4 van de vakgroep medische gassen en 19 van de 24-uurs-dienst.

  De medewerkers van de 24-uurs -dienst werden in een ochtend bijgeschoold in de basisbeginselen van medische gassen en welke werkzaamheden ze tijdens de storingsdienst mogen uitvoeren en hoe ze dat moeten doen. De medewerkers van de vakgroep medische gassen werden in de middag verder bijgeschoold in de wet- en regelgeving medische gassen (NEN-7396 en onder andere de PGS-9 en PGS-15) en de belangrijkste processen uit het Kwaliteitssysteem Medische Gassen van het UMCG.

  De deelnemers hebben de 3 sessies van deze in company training gewaardeerd met een 8,6.

  In het bijzonder werden gewaardeerd:

  De interactie met de docent: 8,9

  Het tempo van de les: 8,7

  De opbouw van de les: 8,7

  De reacties van enkele deelnemers waren:

  Juiste opbouw, goede inhoud

  Erg belangrijk is dat je alles in goed overleg doet en bij calamiteit eerst gaat veiligstellen

  Praktische cursus met de basis benodigheden voor in het veld en meldkamer

  Informatief, duidelijk, helder

  Goed om de kennis weer wat op te krikken.

  Leuke docent ☺️, niet saai om naar te luisteren.

  Duidelijk en informatief, gericht op onze eigen installatie.

  Prima cursus, duidelijk verhaal.

  Goede basiscursus medische gassen.

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op

  In company training medische gassen voor professionals van Nij Smellinghe

  Op 19 januari heb ik voor 5 medewerkers (4 van de Technische Dienst en 1 van de Ziekenhuisapotheek) van Nij Smellinghe een in company training medische gassen georganiseerd.

  De deelnemers hebben de training gewaardeerd met het rapportcijfer 8,9.

  Punten die eruit springen zijn :

  De lesstof:9,2

  De interactie met de docent: 9,2

  Reactie van enkele deelnemers:

  Met name de combi Techniek/Ziekenhuisapotheker zeer effectief

  Concreet, praktisch, interactie

  Mooie combi theorie en praktijk

  Boeiende manier van vertellen

   

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op

  In company training medische gassen voor technische professionals van Rijnstate

  Op 29 november heb ik de in company trainingen medische gassen voor technische professionals van Rijnstate afgerond. Deze training heb ik in 3 sessies van elk een hele dag gegeven (8, 15 en 29 november). In totaal hebben 20 medewerkers deze training gevolgd.

  De deelnemers hebben de training gewaardeerd met het rapportcijfer 8,2.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 8,7

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 8,2

  Reactie van enkele deelnemers:

  Praktijkgericht, interessant

  Het voor technisch personeel belangrijk is

  Gelijk in de praktijk toe te passen

  Leerzaam, goede discussies, juiste informatie

  Aan de hand van voorbeelden een duidelijke uitleg.

  Zeer duidelijk en helder overgebracht.

  Goede uitleg, sluit aan op praktijk.

  Goede info over de behandelde stof.

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op

  In Company Training Medische Gassen voor Technische Professionals van het Zuyderland MC

  Op 2 november heb ik de in company trainingen medische gassen voor technische professionals van het Zuyderland MC op locatie Heerlen afgerond. Deze training heb ik in 2 sessies van elk een hele dag gegeven (10 oktober en 2 november). In totaal hebben 13 medewerkers deze training gevolgd.

  De deelnemers hebben de training gewaardeerd met een 8,4

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 9,1

  De lesstof: 8,5

  Reactie van enkele deelnemers:

  Leerzaam

  Goede en prettige manier van uitleg

  Duidelijk verteld en goede uitleg

  Goede cursus op locatie 100% actueel

  Leerzaam, sluit aan op kennisniveau

  Goede cursus toegespitst op Zuyderland

  Wilt u uw medewerkers ook bijscholen op het vlak van medische gassen, neem dan voor meer informatie contact met me op.

  Cursus medische gassen voor technische professionals

  Op 28 oktober heb ik bij het Isala in Zwolle de Cursus medische gassen voor 7 technische professionals georganiseerd.

  De deelnemers hebben deze cursus gewaardeerd met een 9,2.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  Het tempo van de les: 9,4

  Reactie van enkele deelnemers:

  Actueel, sluit goed aan bij praktijk

  Goed te volgen zonder medische gassen achtergrond

  Informatief, zeker voor “nieuwe” personen werkend met medische gassen

  Juiste wijze om kennis op te frissen

  Prima, leuk om met deskundige over dit item te “praten”

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  In company training medische gassen voor Technische Professionals van het Haga Ziekenhuis

  Op 19 oktober heb ik de in company trainingen medische gassen voor technische professionals van het Haga Ziekenhuis afgerond. Deze trainingen heb ik in 3 sessie van elk een hele dag gegeven (30 augustus, 22 september en 19 oktober). In totaal hebben 35 medewerkers deze training gevolgd.

  De deelnemers hebben de training gewaardeerd met een 8,6.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 8,9

  De opbouw van de les: 8,8

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Bewustwording van dit belangrijke onderwerp

  Prettige manier van behandelen stof

  Dit bijdraagt aan veiligheid

  Duidelijk, praktijkgericht voor alle onderdelen van de organisatie

  Goed opgebouwd en lesstof met gegevens van het huis

  Zeer leerzaam, zeker de werking van de installaties

  Goede combinatie theorie en praktijk in een mooi tempo

  Veel nuttige tips. Goede cursus met veel praktijkvoorbeelden

   

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

   

  Herhalingstraining medische gassen voor technische professionals van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

  Op 7 oktober heb ik de Herhalingstraining voor technische professionals van het JBZ afgerond. Deze herhalingstraining heb ik in 3 delen van elk een ochtend gegeven (30 juni, 27 september en 7 oktober). In totaal zijn 20 medewerkers bijgeschoold.

  Deze 20 medewerkers hebben de herhalingstraining gewaardeerd met een 8,5.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 8,9

  De opbouw van de les: 8,5

  De lesstof: 8,5

  Reactie van enkele deelnemers:

  Goede cursus, zeer interessant en aansluitend aan onze situatie

  Kort, bondig, duidelijk, geen poespas

  Leerzaam, Interactief, Leraar met veel praktijk ervaring

  Toch weer eye-openers en weer even scherp

  Veiligheid voor patiënten, bezoekers en personeel zijn heel erg belangrijk

  Duidelijke info op praktijk gericht

  Wilt u voor uw medewerkers ook een in company herhalingstraining medische gassen organiseren, neem dan voor meer informatie contact met me op.

  Cursus medische gassen voor technische professionals (in 2 delen)

  Op 10 augustus en 2 september heb ik een cursus medische gassen voor technische professionals in 2 delen georganiseerd. Op 10 augustus was Curamare in Dirksland en op 2 augustus HMC – Antoniushove in Den Haag onze gastheer.

  De deelnemers aan beide delen hebben de cursus gewaardeerd met een 8,9 als rapportcijfer.

  Punten die in het bijzonder gewaardeerd werden zijn:

  De interactie met de docent: 9,4

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,1

  Reacties van enkele deelnemers:

  Verhelderend van de norm een basis.

  Zeer interessant en goed gegeven.

  Het een zeer verduidelijkende cursus met interessante info.

  Het was informatief en direct allemaal.

  Leerzame cursus met een fijne instructeur die op een leuke manier de info wist te brengen.

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus Medische Gassen voor Technische Professionals

  Op 29 augustus heb ik voor 6 technici de Cursus Medische Gassen voor Technische Professionals georganiseerd. Onze gastheer was dit keer het Radboudumc.

   

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met het rapportcijfer: 8,9

  Punten die eruit springen zijn:

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

  De interactie met de docent: 9,0

  De lesstof: 9,0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Goed overzicht

  Goede basis

  Leerzaam en interessant

  Duidelijke opbouw en praktisch toepasbaar

  Prima training met praktische voorbeelden en interactie

  Top cursus en top manier van lesgeven

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van het Zuyderland MC

  Op 4 juli heb ik een in company cursus medische gassen verzorgd voor 6 medewerkers van het Zuyderland MC (1 medewerker van de Technische Dienst en 5 van de Ziekenhuisapotheek).

  Deze cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer van 8,9

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 9,3

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

  Opbouw van de les: 9,0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Mooi overzicht, duidelijke inhoud

  Je een beter beeld krijgt van deze materie

  Goede opfriscursus met mogelijkheid om lokale punten in te brengen

  Duidelijke uitleg, interactief, fijn om in praktijk te zien

  Goede cursus met praktische insteek

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van Treant

  Op 1 juli heb ik voor 6 medewerkers van de Treant Zorggroep (4 medewerkers van de Technische Dienst en 2 Ziekenhuisapothekers) op locatie een cursus medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,5

  Punten die door de deelnemers in het bijzonder gewaardeerd werden waren:

  De interactie met de docent: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9.0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zeer leerzaam

  Geeft handvatten aan voor mij nieuwe materie

  Prima cursus

  Prima interactie met de groep

  Concreet en lekker praktisch

  Belangrijkste aspecten rondom beheer en onderhoud van medische gassystemen worden goed behandeld

  Wilt u meer informatie over de cursussen die ik organiseer (ook in company) kijk dan op cursussen of neem contact met me op.

  Training medische gassen voor professionals van het Prinses Maxima Centrum

  Dinsdagmiddag 14 juni heb ik voor 7 medewerkers van het Prinses Maxima Centrum een training verzorgd op het gebied van medische gassen. Doel van de training was om deze medewerkers bekend te maken met de beginselen van medische gassen en de uitgangspunten voor een adequaat beheer en onderhoud van de medische gassen installatie.

  De training is door de deelnemers gewaardeerd met een 9,1.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  Tempo van de les: 9,1

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Leerzaam

  Zeer informatief

  Goede link tussen theorie en praktijk

  Goede basis voor verschillende functies/disciplines

  Praktijkgericht en toepasbaar!

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Wilt u meer weten over het Prinses Maxima Centrum klik dan op de link PMC

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden.

  Waar bij de verdiepingstraining medische gassen voor technici sterk de nadruk ligt op de techniek van een medische gassen installatie, ligt in deze training meer de nadruk op de organisatie van de werkzaamheden.

  Aan het einde van de training hebben de ziekenhuisapotheker en het hoofd technische zaken een eerste aanzet gemaakt voor een Kwaliteitssysteem Medische Gassen in hun ziekenhuis en zijn ze zelfstandig in staat het managementsysteem af te ronden en te onderhouden. Daarbij wordt extra aandacht besteedt aan het gevalideerd houden van de installatie conform de GMP-z en de eisen die daardoor gesteld worden aan de werkzaamheden.

  Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  Deze verdiepingstraining is voor ziekenhuisapothekers geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

  Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Taken – verantwoordelijkheden – bevoegdheden rondom de medische gassen installatie
  • Welke werkzaamheden zijn er in een medische gassen installatie en hoe kunnen de afspraken en de te volgen werkwijzen vastgelegd worden
  • Wat zijn typische processen van een ziekenhuisapotheek en welke processen horen bij een technische dienst
  • Hoe moet de samenwerking tussen de ziekenhuisapotheker en de medewerkers van de technische dienst georganiseerd worden

  Aanpak

  Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een medicijn gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de deelnemers  in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

  Deze training is een vervolg op de cursus medische gassen voor technische professionals en ziekenhuisapothekers. U dient de NEN-EN-ISO 7396-1:2019 al te kennen en bekend te zijn met de basisbeginselen van een medische gassen installatie.

  Data, locatie en kosten

  Deze training duurt 1 dag en wordt georganiseerd in de aangegeven periode. De training wordt definitief gepland, zodra zich voldoende deelnemers hebben ingeschreven. Ik neem dan contact op met alle deelnemers om een best passende datum te vinden.

  Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Aankomende evenementen

  %d bloggers liken dit: