Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden.

Waar bij de verdiepingstraining medische gassen voor technici sterk de nadruk ligt op de techniek van een medische gassen installatie, ligt in deze training meer de nadruk op de organisatie van de werkzaamheden.

Aan het einde van de training hebben de ziekenhuisapotheker en het hoofd technische zaken een eerste aanzet gemaakt voor een Kwaliteitssysteem Medische Gassen in hun ziekenhuis en zijn ze zelfstandig in staat het managementsysteem af te ronden en te onderhouden. Daarbij wordt extra aandacht besteedt aan het gevalideerd houden van de installatie conform de GMP-z en de eisen die daardoor gesteld worden aan de werkzaamheden.

Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

Deze verdiepingstraining is voor ziekenhuisapothekers geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Voor medewerkers van de Technische Dienst die geregistreerd staan in de registers voor Technologie in de Gezondheidszorg is deze training geaccrediteerd met 7 PE-punten

Deze training/cursus is geacrediteerd bij het RTG met 7 PE-punten

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Taken – verantwoordelijkheden – bevoegdheden rondom de medische gassen installatie
  • Welke werkzaamheden zijn er in een medische gassen installatie en hoe kunnen de afspraken en de te volgen werkwijzen vastgelegd worden
  • Wat zijn typische processen van een ziekenhuisapotheek en welke processen horen bij een technische dienst
  • Hoe moet de samenwerking tussen de ziekenhuisapotheker en de medewerkers van de technische dienst georganiseerd worden

Aanpak

Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een medicijn gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de deelnemers  in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

Deze training is een vervolg op de cursus medische gassen voor technische professionals en ziekenhuisapothekers. U dient de NEN-EN-ISO 7396-1:2016 al te kennen en bekend te zijn met de basisbeginselen van een medische gassen installatie.

Data, locatie en kosten

De cursusdatum en locatie wordt binnenkort hier gepubliceerd.

Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- (excl. BTW) per persoon.

Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden

 

wpid-Image23-12-14at10.132-2014-12-23-11-13.jpg

In company

De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

wpid-Image23-12-14at10.132-2014-12-23-11-13.jpg

 

Aanbevelingen:

Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Verdiepingstraining medische gassen voor professionals van het Rijnstate Ziekenhuis (24 mei 2019)
  Reactie van enkele deelnemers:  
Nuttig, noodzakelijk, verhoging kwaliteit met als ultieme doel patiëntveiligheid
 
Zeer informatief en leerzaam
 
Meerwaarde door interactie en toepassing praktijk
 
Informatief, leerzaam, prikkelend
 
Interactief, toepasbaar in praktijk, enthousiast, kundig
  Read more
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Verdiepingstraining medische gassen voor Leidinggevenden (21 januari 2019)
Reactie van enkele deelnemers:
Heel duidelijk en praktisch
Zinvolle cursus, veel praktijkvoorbeelden en praktische toepassingen
Goed toepasbaar
Eigen vragen werden goed behandeld
Read more
Verdiepingstraining medische gassen, in company (7 december 2017).
De aanleiding om de cursus te volgen was de kennis te verdiepen, op te frissen en de aanpassingen in wetgevingen en normen inzichtelijk te krijgen. Deze training sloot precies hierop aan, waarbij de interactie en het geven van feedback als zeer prettig ervaren werd. Tevens werd ook naar de bestaande installatie kritisch gekeken en tools gegeven om er kritisch naar te blijven kijken. Deze cursus verdient een aanbeveling en werd door de deelnemers als zeer prettig ervaren.
Cursus Medische Gassen_Arnold Hoogenkamp
Arnold Hoogenkamp
Verdiepingstraining medische gassen voor leidinggevenden (15 november 2017).
Reactie van enkele deelnemers:  
Zeer leerzaam.
In één woord prima.
Geeft mooie basis mee t.b.v. meest voorkomende issues.
Goede aansluiting op praktijk.
Duidelijk, helder.
Duidelijk waar de prio's liggen.
Praktische invulling komt goed aan de orde.
Rapportcijfer: 8,6. Zaken die bovengemiddeld gewaardeerd zijn, zijn de vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk en de interactie met de docent
Mastertraining medische gassen (in company, 6 september 2017).
  Het veilig en verantwoord gebruik van medische gassen vereist een state-of-the art kwaliteitssysteem in ons OLVG. Het kwaliteitssysteem rondom medische gassen vereist een perfecte samenwerking tussen diverse professionals. Het OLVG-team medische gassen bestaat uit medewerkers van onder meer apotheek, technische & instrumentele zaken, bouwzaken en anesthesie. De master-training medische gassen van Hoogenkamp Consultancy Advies en Training bleek een toptraining voor het OLVG-team medische gassen op eigen locatie. De master-training gaf ons up-to-date inzichten in verdere verbeteringen van ons kwaliteitssysteem. Ons medische gassen team beveelt de master-training van HCAT aan bij onze collegae in den lande.
In company training medische gassen (1 augustus 2017).
In Arnold Hoogenkamp hebben we als Bravis Ziekenhuis een onafhankelijke persoon gevonden die specialist op het gebied van medische gassen is. Tijdens de op maat gemaakte scholingsdag is een diversiteit aan onderwerpen aan bod gekomen en zijn een aantal prangende vragen (waaronder beheersing van knelfittingen) beantwoord die we in overleg met medische gassen installateurs onvoldoende beantwoord kregen. Wij zijn hier erg tevreden over.