Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapotheker

Doordat medische gassen als een geneesmiddel zijn geclassificeerd, bent u als ziekenhuisapotheker binnen uw ziekenhuis verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van medische gassen voor de patiënten. U dient er voor te zorgen dat u deze verantwoordelijkheid ook waar kunt maken.

Daarbij kunt u niet zonder de hulp van technici binnen en buiten uw eigen organisatie. Maar wat moet u nu met hen afspreken? Heeft u voldoende technische bagage om een goede gesprekspartner te zijn? Hoe organiseert u uw verantwoordelijkheid? Hoe toetst u ieders inspanning en het resultaat daarvan?

 

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Deze training is geaccrediteerd door de NVZA met 6 punten.

Een aanvraag voor accreditatie van deze training voor Belgische Ziekenhuisapothekers is ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers

Kennis en kunde op het gebied van medische gassen

Ongevallen en (bijna) incidenten hebben duidelijk gemaakt dat de organisatie en de technische veiligheid rondom medische gassen tekort schiet. Uit onderzoek blijkt dat (bij-) scholing van medewerkers een zeer belangrijk aspect is om dit te bestrijden. IGJ en vigerende technische normen benoemen deze scholingseis dan ook expliciet.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training een uniek cursusconcept ontwikkeld. Dit concept bestaat uit een aanbod voor ziekenhuisapothekers en technische professionals.

Het programma van de Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

Het programma van deze cursus is opgebouwd uit een dagdeel Techniek en een dagdeel Organisatie.

Techniek

De ziekenhuisapotheker wordt geïntroduceerd in de technische aspecten van de medische gasseninstallatie. We geven een uitleg van de belangrijkste componenten van de installatie in uw ziekenhuis. Specifiek besteden wij aandacht aan de werking en componenten van bulkopslag en eigen bereiding van ademlucht.

Zaken die zeker aan de orde komen zijn:

 • Normen, wet- & regelgeving
 • Onderdelen en werking van medische gasinstallaties
 • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1
 • Van opwekking tot patiënt. Beschouwing van de belangrijke aspecten van de keten van medische gassen. Van leverancier, eigen opwekking en distributie tot aan de patiënt. In dit onderdeel wordt de rol van de leverancier, leveranciersaudits en leveranciersselectie uitgewerkt, maar ook belangrijke onderdelen als beheer en onderhoud en vrijgifte komen aan bod.

Organisatie

Het kwaliteitssysteem medische gassen is voor de ziekenhuisapotheker een onmisbaar hulpmiddel om zijn verantwoordelijk ten aanzien van medische gassen waar te kunnen maken.

Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers - Kwaliteitsmanagement medische gassenIn dit onderdeel komen in ieder geval aan de orde:

 • Kwaliteitssysteem medische gassen, de opzet en de processen
 • Hoe wordt de naleving van wetten, regels en normen geborgd?
 • Wat moet er georganiseerd worden en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Hoe zorg je er voor dat andere organisatieonderdelen hun afspraken nakomen?
 • Specifiek besteden wij aandacht aan noodprocedures,  ver- en nieuwbouw, recall, vrijgifte en beheer en onderhoud.

De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

De trainers

De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de cursus is de norm NEN-EN-ISO 7396-1:2019 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

  De cursusdatum wordt binnenkort hier gepubliceerd.

  Deelname aan de eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Andere interessante artikelen:

  Aanbevelingen

  Training medische gassen – Rijnstate – Arnhem

  Op 29 juli jongstleden heb ik voor een vijftal medewerkers van de Ziekenhuisapotheek (3 Ziekenhuisapothekers en 2 Apothekers in opleiding) een training medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met het rapportcijfer 9,0

  Punten die er uit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,2

  De deelnemers hebben in het bijzonder de rondleiding door de installatie gewaardeerd. Erg verhelderend, na het theorieblok in de ochtend.

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zonder voorkennis goed op de hoogte gebracht in één dag

  Goede basis over medische gassen, toegespitst op de praktijk

  Zeer toegepast op eigen praktijk/ziekenhuis

  Goede diepgang, relevant voor de praktijk, i.c.m. rondleiding is top

  Handige samenvatting over alle aspecten van wat ik als Ziekenhuisapotheker moet weten over medische gassen

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van het Zuyderland MC

  Op 4 juli heb ik een in company cursus medische gassen verzorgd voor 6 medewerkers van het Zuyderland MC (1 medewerker van de Technische Dienst en 5 van de Ziekenhuisapotheek).

  Deze cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer van 8,9

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 9,3

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

  Opbouw van de les: 9,0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Mooi overzicht, duidelijke inhoud

  Je een beter beeld krijgt van deze materie

  Goede opfriscursus met mogelijkheid om lokale punten in te brengen

  Duidelijke uitleg, interactief, fijn om in praktijk te zien

  Goede cursus met praktische insteek

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van Treant

  Op 1 juli heb ik voor 6 medewerkers van de Treant Zorggroep (4 medewerkers van de Technische Dienst en 2 Ziekenhuisapothekers) op locatie een cursus medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,5

  Punten die door de deelnemers in het bijzonder gewaardeerd werden waren:

  De interactie met de docent: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9.0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zeer leerzaam

  Geeft handvatten aan voor mij nieuwe materie

  Prima cursus

  Prima interactie met de groep

  Concreet en lekker praktisch

  Belangrijkste aspecten rondom beheer en onderhoud van medische gassystemen worden goed behandeld

  Wilt u meer informatie over de cursussen die ik organiseer (ook in company) kijk dan op cursussen of neem contact met me op.

  Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuis-apothekers

  Op maandag 20 juni 2022 heb ik de Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers georganiseerd. Gastheer voor deze cursus was het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Er waren zeven Ziekenhuisapothekers aanwezig. Een apotheker schoof, vanuit Bonaire,  virtueel (via Teams) aan.

  De cursus is door de deelnemers  gewaardeerd met het rapportcijfer: 9,5

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 10 ☺️

  De lesstof: 9,7

  Opbouw van de les: 9,7

  Enkele reacties van deelnemers:

  Goede bron voor kennis vergaren medische gassen

  Zeer goed om de basis, relevant voor Ziekenhuisapothekers, onder de knie te krijgen

  Theorie en praktijk gecombineerd is

  Goede cursus, veel interactie, inhoud technisch, kwaliteit

  Leerzaam, compleet, goede afwisseling theorie en praktijk

  Uitstekend

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Training medische gassen voor professionals van het Prinses Maxima Centrum

  Dinsdagmiddag 14 juni heb ik voor 7 medewerkers van het Prinses Maxima Centrum een training verzorgd op het gebied van medische gassen. Doel van de training was om deze medewerkers bekend te maken met de beginselen van medische gassen en de uitgangspunten voor een adequaat beheer en onderhoud van de medische gassen installatie.

  De training is door de deelnemers gewaardeerd met een 9,1.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  Tempo van de les: 9,1

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Leerzaam

  Zeer informatief

  Goede link tussen theorie en praktijk

  Goede basis voor verschillende functies/disciplines

  Praktijkgericht en toepasbaar!

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Wilt u meer weten over het Prinses Maxima Centrum klik dan op de link PMC

  Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuis-apothekers

  Op donderdag 11 november 2021 heb ik de Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers georganiseerd. Gastheer voor deze cursus was het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Er waren drie Ziekenhuisapothekers (waarbij een deelgenomen heeft via Teams) en een medewerker van de Technische Dienst aanwezig.

  De reacties van de deelnemers:

  Cursus met mooie overview en gelegenheid om op basis van vragen cursisten flink de diepte in te gaan

  Informatief en interactief

  Prettige cursus, groep en sfeer

  Duidelijke uitleg en veel ruimte voor vragen

  Prettig dat het in een kleine groep is

  Kan ik elke Geautoriseerd Persoon aanraden.

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Lairesse Ziekenhuis Farmacie

  Cursus medische gassen voor ziekenhuisapothekers van Lairesse Ziekenhuis Farmacie (7 september 2021, 3 deelnemers)

  Reactie van de deelnemers:

   Theorie wordt goed vertaald naar praktische voorbeelden

   Nuttig, fijn dat het “op maat” gegeven kan worden en zo relevant wordt voor onze setting

   Goede update van medische gassen en ook praktische informatie

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Brocacef Ziekenhuisfarmacie

  Op 23 juni 2021  heb ik voor apothekers van Brocacef Ziekenhuisfarmacie (4 deelnemers) een  Cursus Medische Gassen voor Ziekenhuisapothekers verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een 9.

  De interactie met de docent springt eruit en wordt gewaardeerd met een 10!

  Reactie van de deelnemers:

  Informatie, interactie, fijne discussies

  Veel diepgang

  Concrete cursus met stappen naar de praktijk

  Fijn om in een kleine groep les te krijgen

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals – 23 september

  Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals – 23 september

  Verdiepingstraining medische gassen voor geautoriseerde en bekwame personen.

  In deze verdiepingstraining gaan we dan ook dieper in op de werkwijze die hoort bij professioneel beheer en onderhoud van de installatie. Ook wordt de relatie gelegd met de GMP-z en de voorschriften die daaruit volgen.

  Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Ontwerp van de medische gassen installatie
  • De betekenis van de GMP-z voor het technisch beheer van de installaties
  • Welke afwijkingen kom je tegen in de installatie en wat is de ernst van deze afwijkingen
  • Hoe maak je de afwijkingen beheersbaar
  • Van reparatieplan naar een preventief onderhoudsplan
  • Uitbesteden van beheer en onderhoud
  • Kwaliteitssysteem Medische Gassen
  • Het borgen van de continuïteit en kwaliteit van levering van medische gassen
  • De testen die uitgevoerd moeten worden om de medische gassen installatie weer in gebruik te nemen
  • Overzicht van functionarissen in het Kwaliteitssysteem Medische Gassen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  Aanpak

  Als belangrijk uitgangspunt voor onze trainingen voor technici hanteren we het feit dat de inklaring, opwekking en distributie van medische gassen als de bereiding van een geneesmiddel gezien moet worden. Vanuit dit uitgangspunt stelt de ziekenhuisapotheker strenge voorwaarden aan medische gassen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Good Manufacturing Practice – Ziekenhuisfarmacie (GMP-z). Het introduceren van de technici in de voorschriften en de bijbehorende werkwijzen van de GMP-z, binnen de context van medische gassen, is dan ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen.

  Risicobenadering centraal

  Rode draad in deze verdiepingstraining is de aandacht voor de beheersing van risico’s in de medische gassen installatie. Zo komen in de verschillende onderdelen van de training de risico’s aan de orde die geïntroduceerd zijn door keuzes in het ontwerp of door suboptimaal onderhoud van de installatie. Daar waar deze risico’s expliciet aan de orde zijn, worden ze besproken in de training en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor beheersing van die risico’s.

  Aan het einde van de training kan de deelnemer op basis van de ingeschatte risico’s afwegingen maken ten aanzien van ontwerp van de medische gassen installatie, verbouwprojecten en beheer en onderhoud.

  Data, locatie en kosten

  De trainingsdatums worden binnenkort hier gepubliceerd.

  Deelname aan deze eendaagse training kost € 695,- per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze training: Aanmeldpagina Verdiepingstraining medische gassen voor technische professionals

  In company

  De cursus kunnen wij ook in company organiseren. Uw voordeel is dat de cursus dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Cursus medische gassen voor technische professionals – 29 augustus

  Cursus medische gassen voor technische professionals – 29 augustus

  Cursus medische gassen voor technische professionals is opgebouwd uit een dagdeel Normkennis en een dagdeel Organisatie.

  Normkennis

  • Herkomst van regels en normen
  • Behandeling van normen, wet- & regelgeving met betrekking tot medische gasinstallaties
  • Praktische uitleg over de betekenis van de NEN-EN-ISO 7396-1.

  Uitleg over de inhoud en betekenis van de belangrijkste norm met betrekking tot medische gassen (inclusief annexen).Inhoudelijke behandeling van de normteksten en de praktische betekenis daarvan voor uw medewerkers en in uw ziekenhuis.

  Organisatie

  • Cursus medische gassen voor technische professionals - Kwaliteitsmanagement medische gassenNormkennis toepassen in de praktijk
  • Aansturing van externe leveranciers

  Een groot deel van aanleg en/of onderhoud van medische gassen installaties wordt doorgaans door externe
  partijen uitgevoerd. Waar moet u op letten bij aansturing van externe partijen, welke afspraken dienen er gemaakt te worden en welke procedures moeten er doorlopen worden?

  • Eisen aan onderhoud en modificaties

  Op basis van een casus passen wij de norm NEN-EN-ISO 7396-1 toe in de praktijk. Aan bod komen zaken als werkplan, taak-risico analyse en de werkvergunning.

  Hiermee leggen wij een koppeling tussen theorie en praktijk, zodat u hetgeen u heeft geleerd in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

  Dit deel van de training bestaat uit een aantal oefeningen die plenair worden uitgevoerd en besproken.

  De cursus wordt door middel van vele praktijkvoorbeelden gelardeerd met foto’s, anekdotes en scherpe constateringen. De cursus heeft een informeel karakter, biedt voldoende ruimte voor het stellen van uw specifieke vragen en biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van ervaringen van uw medecursisten.

  De trainers

  De trainers hebben hun kennis op het gebied van medische gassen in de praktijk toegepast binnen diverse ziekenhuisorganisaties. Zij zijn dan ook uitstekend in staat steeds een praktische vertaling te maken van theorie naar uw praktijk.

  Materiaal

  Iedere deelnemer ontvangt een syllabus waarin naast het gebruikte materiaal ook handige naslaginformatie is opgenomen. Voor de training is de norm NEN-EN-ISO 7396 noodzakelijk. Indien deze norm niet in het bezit is kan deze bij ons via het inschrijfformulier worden besteld. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

  Data, locatie en kosten

  Deelname aan deze eendaagse cursus medische gassen kost € 495,- (excl. BTW) per persoon.

  Hier kunt u zich aanmelden voor deze cursus: Aanmeldpagina Cursus medische gassen voor technische professionals

  In company

  Deze cursus medische gassen kan ook in company georganiseerd worden. Uw voordeel is dat de training dan echt toegesneden wordt op de feitelijke situatie zoals die in uw ziekenhuis van toepassing is. Daarnaast kunnen de verantwoordelijke apothekers en de technici gelijktijdig deelnemen. Hierdoor ontstaat gedeeld begrip van de problematiek en wordt de basis gelegd voor vruchtbare samenwerking.

  Andere interessante artikelen:

   

  Aanbevelingen

  Cursus medische gassen voor professionals van het Zuyderland MC

  Op 4 juli heb ik een in company cursus medische gassen verzorgd voor 6 medewerkers van het Zuyderland MC (1 medewerker van de Technische Dienst en 5 van de Ziekenhuisapotheek).

  Deze cursus is door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer van 8,9

  Punten die eruit springen zijn:

  Interactie met de docent: 9,3

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

  Opbouw van de les: 9,0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Mooi overzicht, duidelijke inhoud

  Je een beter beeld krijgt van deze materie

  Goede opfriscursus met mogelijkheid om lokale punten in te brengen

  Duidelijke uitleg, interactief, fijn om in praktijk te zien

  Goede cursus met praktische insteek

  Wil je meer weten over de cursussen die ik organiseer kijk dan op cursussen. Wil je ook een in company training voor de medewerkers van de Technische Dienst of de Ziekenhuisapotheek organiseren neem dan met me contact op.

  Cursus medische gassen voor professionals van Treant

  Op 1 juli heb ik voor 6 medewerkers van de Treant Zorggroep (4 medewerkers van de Technische Dienst en 2 Ziekenhuisapothekers) op locatie een cursus medische gassen verzorgd.

  De deelnemers hebben de cursus gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,5

  Punten die door de deelnemers in het bijzonder gewaardeerd werden waren:

  De interactie met de docent: 9,3

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9.0

  Reactie van enkele deelnemers:

  Zeer leerzaam

  Geeft handvatten aan voor mij nieuwe materie

  Prima cursus

  Prima interactie met de groep

  Concreet en lekker praktisch

  Belangrijkste aspecten rondom beheer en onderhoud van medische gassystemen worden goed behandeld

  Wilt u meer informatie over de cursussen die ik organiseer (ook in company) kijk dan op cursussen of neem contact met me op.

  Herhalingstraining voor technische professionals van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, deel 1

  Op 30 juni heb ik, op een ochtend, 10 medewerkers (9 van de Technische Dienst en een Ziekenhuisapotheker) bijgeschoold op het vlak van medische gassen.

  De deelnemers waarderen de training met het rapportcijfer: 8,3.

  Punten die er uit springen zijn:

  De lesstof: 8,4

  De interactie met de docent: 8,4

  Reactie van enkele deelnemers:

  Het voor mensen uit mijn vak een mooie basis is

  Veiligheid voor patiënten, bezoekers en personeel zijn heel erg belangrijk

  Goed opgezet en ook richting praktijk

  Duidelijke info op praktijk gericht

  Deel 2 wordt binnenkort gepland.

  Wilt u voor u medewerkers ook een herhalingstraining medische gassen organiseren, neem dan voor meer informatie contact met me op.

  Training medische gassen voor professionals van het Prinses Maxima Centrum

  Dinsdagmiddag 14 juni heb ik voor 7 medewerkers van het Prinses Maxima Centrum een training verzorgd op het gebied van medische gassen. Doel van de training was om deze medewerkers bekend te maken met de beginselen van medische gassen en de uitgangspunten voor een adequaat beheer en onderhoud van de medische gassen installatie.

  De training is door de deelnemers gewaardeerd met een 9,1.

  Punten die eruit springen zijn:

  De interactie met de docent: 10 ☺️

  Tempo van de les: 9,1

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Leerzaam

  Zeer informatief

  Goede link tussen theorie en praktijk

  Goede basis voor verschillende functies/disciplines

  Praktijkgericht en toepasbaar!

  Wilt u meer weten over de cursussen en trainingen die ik organiseer, klik op: Cursussen en trainingen

  Wilt u meer weten over het Prinses Maxima Centrum klik dan op de link PMC

  MST

  Cursus medische gassen voor technische professionals van het MST (20 juli 2021, 4 deelnemers)

  De cursus is door de deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,9.

  Punten die eruit springen:

  De interactie met de docent: 9,5

  De vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,0

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Cursusleider kent de materie goed

  Verduidelijkt algemeen besef rondom medische gassen

  Aanbevelingswaardig voor technici in de gezondheidszorg

   

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Noordwest Ziekenhuisgroep

  Op 30 juni heb ik voor Technische Professionals van Noordwest Ziekenhuisgroep op locatie in Alkmaar (3 deelnemers) een cursus medische gassen verzorgd.

  Reactie van enkele deelnemers:

  Deze kennis basis moet zijn voor onze dienst

  Leerzaam

  Mooie, duidelijke interactie met de leraar

  Weer bijgepraat en nieuwe dingen gehoord

  Deze cursus voldeed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Ziekenhuis Gelderse Vallei

  Op 16 en 17 juni 2021 heb ik voor Technische Professionals van het Ziekenhuis Gelderse Vallei op locatie in Ede een cursus medische gassen in drie delen verzorgd.

  16 juni: door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,6

  Met uitschieters naar:

  Interactie met de docent: 10

  Opbouw van de les: 10

   

  17 juni: door de deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 9,1

  Met uitschieters naar:

  Tempo van de les: 9,3

  Interactie met de docent: 9,3

  Vertaling naar de ziekenhuispraktijk: 9,3

   

  Reactie van enkele deelnemers:

  Een duidelijke cursus

  Goede informatie

  Leerzaam en prima cursus voor onze storingsdienst

  Je bewuster wordt van waar je mee bezig bent

  Leerzaam accuraat, informatie, ontspannen

  Al deze delen voldeden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

  Aankomende evenementen