Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Anesthesie Afgas Systemen

Anesthesie Afgas Systemen

In het artikel over lachgas heb ik u al gewezen op de mogelijke risico’s van lachgas voor uw medewerkers die frequent aan lachgas blootgesteld worden. U dient maatregelen te treffen om de concentratie lachgas, maar ook van andere anesthetica, onder aanvaardbare gezondheidsgrenzen te houden. Een anesthesie-afgas-systeem helpt u daarbij.

Maar hoe werken dit soort systemen nu?

Afvoersystemen voor anesthesiegassen (WAGD) worden over het algemeen gebruikt in operatie en behandel-kamers, daar waar patiënten onder volledige narcose behandeld worden.

Anesthesie-afgas-systeem hebben een rechtstreekse verbinding met het ademhalingscircuit van de patiënt. Daarom zijn het juiste ontwerp, de juiste installatie en het juiste gebruik belangrijk voor de veiligheid van de patiënt!

De WAGD moet zodanig ontworpen zijn dat de druk in het beademingssysteem varieert binnen aanvaardbare grenzen. Anesthesie afgas systemen dienen ervoor om grote hoeveelheden gas af te voeren en niet om onderdruk te creëren. Het gas moet afgevoerd worden om de concentratie van verontreinigingen in de ruimte voor patiënten en medewerkers op een aanvaardbaar/gezond niveau te houden.

Er zijn verschillende systemen in gebruik:

 • Hoog vacuum-systemen (vacuum van – 380 tot -760 mm Hg  = – 50 tot – 100 kPa  = – 0,5 tot -1,0 atm), met vacuümpompen als bron
 • Laag vacuum-systemen (vacuum tot – 127 mm Hg = -17 kPa = -0,17 atm), met ventilatoren/blowers als bron
 • Venturi-systemen. Dit zijn systemen die vacuum opwekken door middel van perslucht.

In de Verenigde Staten worden ook dual-use systemen gebruikt. Dit zijn systemen die zowel medisch vacuum opwekken als anesthesie-afgassen afvoeren. Deze dual-use-systemen zijn in Europa verboden! In Europa worden alléén systemen gebruikt die specifiek voor het afvoeren van anesthesie-afgassen ontworpen zijn.

 • De druk in het circuit daalt tijdens inhalatie en stijgt bij uitademing. Dit uit zich in veranderingen in de flow bij de APL-klep (zie tekening).
 • De flow bedraagt tussen de 25 en 50 liter per minuut voor type 1 innamepunten. Voor type 2 innamepunten dient de flow tussen 50 en 80 liter per minuut te bedragen.
 • Als er een kleurcodering voor de innamepunten gebruikt wordt, dan is de gebruikte kleur magenta. Het aansluiten van een anesthesie-gas-afvoersysteem op een vacuümpunt moet voorkomen worden.
 • Het ideale systeem is actief. Dat betekent dat er een bron (vacuümpomp, ventilator, blower) gebruikt wordt, die actief, op basis van onderdruk, het afgas verplaatst.
 • De bron dient compatibel te zijn met zuurstof. Er mag niets in het apparaat aanwezig zijn, dat mogelijk een brandstof is voor een brand.
 • Het ideale systeem werkt op een zo laag mogelijk vacuümniveau.
Geexplodeerde vacuümpomp

De effecten van een zuurstofbrand die heeft plaatsgevonden in een vacuümpomp die gebruikt is in een dual use systeem.

Waar moet u op letten?

 • In anesthesie-afgassen kunnen hoge concentraties zuurstof, lachgas maar ook andere anesthetica voorkomen. De gebruikte materialen moeten dus compatibel zijn met deze stoffen.

In het verleden is in de Verenigde Staten het vacuum-systeem gebruikt om de anesthesie-afgassen af te voeren. Dit leidde echter in deze systemen vaak tot problemen: brand en explosies. De oorzaak kan gevonden worden in de hoge zuurstofconcentraties in de anesthesie-afvoer: tot wel 35-%. Een gevaarlijk hoog niveau als u zich beseft dat er bij een zuurstofconcentratie van 25-% er al explosiegevaar is.

In de VS zijn in het verleden dan ook regelmatig meldingen gedaan van brand of explosies in dual use  systemen.

 • De uitlaat van deze systemen moet zodanig worden geplaatst dat lawaai en verontreiniging  tot een minimum worden beperkt. Uitlaten moeten worden weggehouden van inlaten, zoals airconditioningseenheden en medische luchtsystemen.

BeaconMedaes (een gerenomeerd leverancier van installaties voor medische gassen en anesthesie-afgas-systemen in de USA en UK) heeft een uitgebreide beschrijving gegeven over Waste Anesthetic Gas Disposal (WAGD) Systems, gebaseerd op de Amerikaanse norm (NFPA 99 Health Care Facilities Code Handbook Ed 2015). Dit document heb ik als basis gebruikt voor dit artikel en aangevuld met de Nederlandse/Europese uitgangspunten zoals die in de NEN-EN-ISO 7396-2:2007 voor Afvoersystemen voor anesthesiegassen staan.

Als u meer informatie wenst, neem dan contact met me op. U kunt ook het onderstaande formulier invullen.

Tagged on: , ,

Aankomende evenementen