Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Voorbereid op noodsituaties

Bent u goed voorbereid op noodsituaties zoals het Corona-virus?

Het lijkt er op dat we de eerste Corona-golf achter onze rug hebben. Het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van het Corona-virus daalt al enkele weken. Ook het aantal patiënten daalt dat op de Intensive Care opgenomen moeten worden.

voorbereid op noodsituaties

Er kan nu dan ook een voorzichtige balans opgemaakt worden. De vraag die daarbij natuurlijk aan de orde komt: Hoe kun je voldoende voorbereid zijn op deze pandemie? Deze vraag beantwoord ik in dit artikel voor medische gassen.

Medische zuurstof in relatie tot Covid-19

Het zuurstofverbruik voor de behandeling van ernstig zieke patiënten (zowel ziekenhuis- als IC-opname) ten gevolge van het Corona-virus is hoog! Ik heb een artikel van de World Health Organization (WHO) gevonden waarin het zuurstofverbruik per patiëntengroep wordt geschat.

voorbereid op noodsituaties

Je moet je voorstellen dat in een gangbare zuurstofinstallatie een tank voor vloeibare zuurstof van ongeveer 6 m3 opgenomen is. Met zo’n tank van deze omvang kun je met het verbruik van 2,5 m3/dag ongeveer 57 uur vooruit. Dus 1 keer per 2 dagen moet de gasleverancier bij het ziekenhuis langs om vloeibare zuurstof te leveren. Onder normale omstandigheden ligt de leverfrequentie tussen de 1 keer per week tot 1 keer per 2 weken.

Daarnaast was de druk op de ziekenhuizen zo groot dat op sommige plaatsen nood-IC’s en nood-ziekenhuizen opgezet zijn om de grote patiëntenstroom te kunnen opvangen.

Mijn oog viel me in deze periode op een bericht van Linde Gas Benelux op LinkedIn. In het aangrenzende congrescentrum van het MUMC+ werd een noodhospitaal ingericht. Linde heeft voor dit nood-hospitaal in de beperkt beschikbare tijd een complete noodvoorziening voor medische zuurstof aangelegd.

voorbereid op noodsituaties

Kwaliteit van de geleverde zorg.

Maar hoe zorg je er nu voor dat je de kwaliteit van de geleverde zorg en de hulpmiddelen gegarandeerd wordt. Want je wilt natuurlijk dat, ook in deze noodsituatie, de patiënten de goede/juiste zorg krijgen.

Intermezzo: Mondkapjes uit China die niet aan de kwaliteitseisen voldoen.

We weten allemaal dat er in deze Corona- tijd een zeer grote vraag is naar Persoonlijke Bescherminsgmiddelen, met name voor het zorgpersoneel. De hele wereld wordt afgestruind om aan de goede mondkapjes te komen. Frappant was dan ook het bericht (eind maart) dat 600.000 mondkapjes van de geleverde 1,3 miljoen van een kwaliteit waren die onvoldoende bescherming boden tegen het Corona-virus.

Tegelijkertijd moet je slagvaardig handelen en wil je niet afgeleid worden door allerlei “bureaucratisch geneuzel”. Want er komt nogal wat kijken bij de correcte aanleg van een compleet nieuwe zuurstofinstallatie en de inklaring van vloeibare medische zuurstof en de levering van zuurstofcilinders.

Voorbereid op noodsituaties

Gerelateerde processen in het Kwaliteitssysteem Medische Gassen:

  • Levering en distributie van medische zuurstof in bulk
  • Levering, opslag en distributie van cilindergassen
  • Projecten
  • Wijzigingenbeheer

Als je dit alles nog moet gaan regelen zodra de noodsituatie zich voordoet, dan “kom je op de koffie”.

Je kunt maar beter goed voorbereid zijn op een noodsituatie door deze zaken onder de normale omstandigheden goed te regelen.

Verder dien je de kennis en kunde over medische gassen en de toepassing ervan ook tijdig te organiseren. De vraag “Zijn mijn medewerkers voldoende bekwaam om met medische gassen te werken en kunnen ze de beademingsapparatuur correct te kunnen bedienen?” Deze vraag dien je je jaarlijks tijdens functioneringsgesprekken te stellen. Als je merkt dat de medewerkers onvoldoende kennis hebben, zorg je er vervolgens voor dat ze een goede opleiding krijgen.

Een aspect dat hoort bij de vaardigheden van zowel medewerkers van de Technische Dienst als de gebruikers van medische gassen (artsen en verplegers) is het handelen in geval van een calamiteit of een noodsituatie. De NEN-7396 (de “bijbel” voor medische gassen) schrijft zelfs voor dat je twee keer per jaar noodsituaties moet oefenen. Nu is dat altijd wel een dingetje oefenen in een operationeel ziekenhuis en dat ook nog eens twee keer per jaar, maar je kunt natuurlijk ook noodsituaties simuleren.

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training kan u bij deze aspecten ondersteunen. Kijk op een van de pagina’s of neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Aankomende evenementen