Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Vakbekwame installateurs en onderhoudstechnici medische gassen, hoe krijgen we die?

Hoe zorgen we voor voldoende vakbekwame installateurs/onderhoudstechnici?

Begin mei heb ik in een artikel (Gezocht gecertificeerde installateurs!) aangegeven dat in de Verenigde Staten de eisen voor installateurs expliciet benoemd zijn en in de ASSE – Series 6000 zijn vastgelegd. Voordat technici in de VS aan een medische gassen installatie mogen werken moeten ze volgens deze standaarden gecertificeerd zijn. In Nederland zijn we niet zo expliciet. Wellicht is het een verstandig idee om deze eisen en certificering van de technici van onze vrienden uit de Verenigde Staten eens te beoordelen en te bekijken of we die in Nederland kunnen toepassen.

ASSE-logo. Hoe zorgen we voor voldoende vakbekwame installateurs/onderhoudstechnici?

ANSI - Het normalisatie instituut in de Verenigde Staten. Hoe zorgen we voor voldoende vakbekwame installateurs/onderhoudstechnici?

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ASSE – Series 6000 zijn eisen opgenomen voor verschillende disciplines werkzaam in medische installaties :

 • generalisten medische gassen (in de systematiek van de NEN-EN-ISO 7396-1:2016 is dit de geautoriseerd persoon)
 • installateurs medische gassen (bekwame personen van de installatiebedrijven)
 • inspecteurs medische gassen (geautoriseerd persoon, bekwame personen of een inspecteur van een inspectiedienst van een overheid)
 • verificateurs medische gassen (geautoriseerd persoon, bekwame personen zowel van het ziekenhuis als het installatiebedrijf)
 • onderhoudspersoneel medische gassen (bekwame personen zowel van het ziekenhuis als het installatiebedrijf) en
 • instructeurs medische gassen

Er zijn ook eisen opgenomen voor:

 • installateurs voor bulk gas installaties
 • verificateurs voor bulk gas installaties
 • instructeurs voor bulk gas installaties

Bulk gas installatie in een ziekenhuis zijn bijvoorbeeld de cryogene zuurstoftanks.

In de standaarden zijn ook check-lijsten opgenomen voor inspectie van onderdelen van een medische of bulk gas installatie.

Alle documenten van de ASSE – 6000 standaarden zijn als volgt opgebouwd :

 1. Algemene kennis
 2. Kennis van de prestatie van medische gas- en vacuüm-systemen
 3. Kennis van de aanleg en het onderhoud van medische gas- en vacuüm-systemen
 4. Kennis van het testen van medische gas- en vacuüm-systemen en de componenten ervan
 5. Het documenteren en vastleggen van de resultaten van testen
 6. Certificering

Standard #6040 - Onderhoudstechnici voor medische gassen installaties. Hoe zorgen we voor voldoende vakbekwame installateurs/onderhoudstechnici?

Hieronder heb ik de ASSE – Standard #6040 in het Nederlands uitgewerkt. Later in een ander artikel ga ik in op de betekenis van deze standaard voor de Nederlandse situatie.

1. Algemene kennis

Onder het kopje algemene kennis is in elke standaard opgenomen dat de functionaris aantoonbare kennis dient te hebben van de van toepassing zijnde wetten, voorschriften en regels met betrekking tot medische gassen- en vacuüm systemen.

De onderhoudstechnicus dient minimale basiskennis te hebben om de onderdelen te herkennen en de basisprincipes van een medische gassen installatie te beschrijven en aan te geven hoe deze onderdelen werken. Het gaat hierbij om de kennis over drukken, afsluiters en de plaats van deze afsluiters in het leidingsysteem,  de alarmen, zuurstofrijke en zuurstofarme atmosfeer en de gevaarzetting ervan, het gebruik van medische gassen en vacuüm, de gevaren voor patiënten en medewerkers en de werkwijzen om de veiligheid voor deze personen te garanderen, et cetera.

2. Kennis van de prestatie van medische gas- en vacuüm-systemen.

De onderhoudstechnicus dient minimaal in staat te zijn om van de medische gassen installatie en het vacuümsysteem:

 • alle componenten te identificeren
 • van al deze componenten de fundamentele werkingsprincipes en prestatiekenmerken te beschrijven
 • in detail de veiligheidsmaatregelen te beschrijven

3. Kennis van de aanleg en het onderhoud van medische gas- en vacuüm-systemen

De onderhoudstechnicus dient in staat te zijn om het juiste onderhoud voor de medische gassen- en vacuüm-systemen te beschrijven:

 • dat voldoet aan de lokale voorschriften
 • waarin rekening gehouden wordt met de beïnvloeding van de verschillende componenten ten opzichte van elkaar
 • conform de operationele eisen
 • rekening houdend met de fysieke locatie van de systemen, ventilatie en de toegankelijkheid

De onderhoudstechnicus dient in staat te zijn om het onderhoud te beschrijven en te implementeren conform de specifieke onderhoudseisen van de fabrikant/leverancier voor de onderdelen van medische gassen en vacuüm-systeem, gebaseerd op:

 • installatie-instructies
 • de handleidingen voor bediening en onderhoud
 • onderdelen lijsten

De onderhoudstechnicus dient in staat te zijn om de problemen te identificeren en te beschrijven die het gevolg zijn van onjuist onderhoud van de medische gas- en vacuümsystemen. Tevens dient deze medewerker in staat te zijn de gevaren te identificeren en te beschrijven voor patiënten en medewerkers als gevolg van onjuist onderhoud. Bijvoorbeeld:  verontreiniging van medische gassen of onjuiste vervanging van cilinders bij de manifolds.

Verder dient de onderhoudstechnicus in staat te zijn om de gevaren te identificeren en te beschrijven als gevolg van onjuist handelen in de medische gassen installatie.

NFPA 99: Health Care Facilities Code. Hoe zorgen we voor voldoende vakbekwame installateurs/onderhoudstechnici?

4. Kennis van het testen van medische gas- en vacuüm-systemen en de componenten ervan

De onderhoudstechnicus dient in staat te zijn om aan het onderhoud gerelateerde testprocedures van alle componenten van de medische gassen installatie te beschrijven.

Ook dient de onderhoudstechnicus in staat te zijn om de gevaren en voorzorgsmaatregelen te beschrijven tijdens het onderhoud en het testen:

 • in besloten ruimten
 • bij het uitschakelen van de elektriciteit
 • bij het afsluiten van de voorziening van medische gassen en vacuüm voor specifieke gebieden waar onderhoud en/of testen plaatsvinden. De onderhoudstechnicus dient daarvoor een specifieke afsluit- en kennisgevingsprocedure te volgen. Deze procedure is verder uitgewerkt in een bijlage bij ASSE – Standaard #6040
 • bij het gebruik va gespecialiseerd gereedschap
 • bij storingen in de medische gassen installatie  of het vacuümsysteem

5. Het documenteren en vastleggen van de resultaten van testen

De onderhoudstechnicus dient in staat te zijn om de status van de onderdelen van de medische gassen installatie en het vacuümsysteem en de testen te documenteren en vast te leggen.

6. Certificering

De onderhoudstechnicus dient te worden aangesteld door de gezondheidszorgfaciliteit. De onderhoudstechnicus dient actief werkzaam te zijn in een medische gassysteem. De onderhoudstechnicus dient minimaal één (1) jaar ervaring te hebben in het onderhoud van de medische gassen en vacuüm systemen.

Voordat een onderhoudstechnicus mag werken in een medische gassen installatie dient deze:

 • een opleiding van minimaal van 32 uur succesvol afgerond te hebben. Deze opleiding dient de aspecten te bevatten van de ASSE -Standard #6040 en de van toepassing zijnde secties uit NFPA 99 met betrekking tot medische gassen en vacuüm. Uiteraard dient de opleiding te worden gegeven door een Medical Gas Systems Trainer die gecertificeerd is volgens ASSE – Standard #6050
 • certificering van een onderhoudstechnicus omvat een schriftelijk en praktisch examen over ASSE- Standard #6040 en toepasselijke secties van NFPA 99 met betrekking tot medische gassen en vacuüm
 • de onderhoudstechnicus dient opnieuw te worden gecertificeerd door middel van een training van minimaal 4 uur  voor de laatste editie van NFPA 99

Hercertificering personeel medische gassen

De Engelse norm geeft aan dat het betrokken personeel elke drie jaar een herhalingstraining dient te volgen en opnieuw een examen moet afleggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u meer wilt weten over dit artikel en de mogelijkheden om uw medewerkers te trainen neem dan contact met me op.