Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Korte intensieve training kwaliteitssysteem medische gassen bij het MCL

Training medische gassen ten behoeve van implementatie van het nieuwe kwaliteitssysteem.

30 medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden zijn in een korte intensieve training opgeleid in het nieuw ingerichte kwaliteitssysteem medische gassen.

Het kwaliteitssysteem medische gassen van het MCL is opnieuw ontworpen en ingericht. Een kleine groep van direct betrokkenen (Jikke Castelein – Vaktechnisch Beheerder, Andy van der Geest – Hoofd Technisch Beheer, Jan Peter Yska – Ziekenhuisapotheker medische gassen) heeft op basis van een audit en de verbeterpunten die daarin genoemd werden de actualisatie van het managementsysteem ter hand genomen. Dit heeft geresulteerd in 17 processen waarin de activiteiten zijn vastgelegd die voor een adequaat beheer van de medisch gassen installatie noodzakelijk zijn.  Met dit kwaliteitssysteem medische gassen hebben we geborgd dat de werkzaamheden aan de medische gassen installatie maar ook het werk met medische gassen voldoen aan wet- en regelgeving.

Training medische gassen implementatie kwaliteitssysteem
Van elke activiteit in de processen zijn de verantwoordelijke functionarissen benoemd en is beschreven wat ze moeten doen. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers weten wat van ze verwacht wordt, zijn 30 medewerkers in 3 dagen getraind in het kwaliteitssysteem medische gassen.  Aan de training hebben zowel de managers, de projectleiders, de technisch coördinatoren, de onderhoudsmedewerkers  als de medewerkers van de storingsdienst en het Meldpunt Vastgoedbedrijf deelgenomen. Ook hebben een aantal medewerkers van de ziekenhuisapotheek  deelgenomen. Zij hebben samen met de ziekenhuisapotheker in het nieuwe kwaliteitssysteem de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van de medische gassen en het beheersen van de wijzigingen in de installatie.

Training medische gassen implementatie kwaliteitssysteem

Begin november hebben in 3 dagen deze medewerkers kennisgemaakt met het kwaliteitssysteem en hebben ze kunnen oefenen met de uitvoering van verschillende processen.

De deelnemers hebben de training gewaardeerd met het rapportcijfer van een 8,1. De punten die het meest gewaardeerd werden zijn:

 • Interactie met de docent: 8,4
 • Opbouw van de training: 8,3
 • De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk: 8,2

Enkele woorden die de deelnemers gebruikt hebben in de feedback zijn:

 • Erg toegankelijk gedoceerd
 • Korte en bondige cursus, waardoor je betrokken blijft
 • Informatief dichtbij praktijk
 • Zeer informatief, leuk gebracht, geeft stof tot nadenken
 • Belangrijk onderwerp gezien de risico’s
 • Interessant, leerzaam en nodig voor goed functioneren

De volgende stappen die in het opleidingenpgogramma van het MCL gezet gaan worden zijn:

 • Een technische training, waarin de eigen installatie wordt toegelicht aan de NEN-7396. Dit onderdeel wordt verzorgd door de combinatie Linde Healthcare Benelux/Combigas
 • Coaching on the job. Hierin wordt in de installatie de uitvoering van enkele processen uit het kwaliteitssysteem medische gassen geoefend. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training.

Aan het einde van dit opleidingstraject, heeft het MCL medewerkers in huis die voldoende bekwaam zijn om het beheer en onderhoud, maar ook de aanleg van medische gassen systemen goed te begeleiden of uit te voeren.

 

 

Andere interessante artikelen/pagina’s:

Wat vinden klanten van de dienstverlening

Opleidings- en ervaringseisen medische gassen

Opleidingsplan medische gassen

 

 

Bent u ook geïnteresseerd in een training  medische gassen, neem dan contact met me op. Ik kan u vrijblijvend adviseren over de voor u best passende training medische gassen, die zowel technisch als organisatorisch (of een mix) gericht kan zijn.