Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Deeltjesverontreiniging in een medische gassen installatie

In een nieuw aangelegde medische gassen installatie kan omvangrijke deeltjesverontreiniging voorkomen. Dit is ernstig omdat het wijst op de toepassing installatietechnieken door de installateur, die niet voldoen aan de voorschriften van een medische gassen installatie.

Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

  • De gebruikte leidingdelen zijn niet schoon, vetvrij, afgedopt/ingepakt aangeleverd. De ISO-15001 schrijft werkwijzen voor, volgens welke de koperen leidingdelen en appendages schoongemaakt dienen te worden. De installateur dient met een certificaat aan te tonen dat de gebruikte materialen schoongemaakt zijn volgens deze voorschriften. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat bij transport maar ook bij installatie in een stofrijke bouw-omgeving de installateur er voor zorg dient te dragen dat de onderdelen niet vervuild raken.

Medische gassen - Afgedopte leiding - Voorkomen deeltjesverontreiniging Medische gassen - Ingepakte appendages - Voorkomen deeltjesverontreiniging

  • Hardsolderen onder vorming van hamerslag. Om bij hardsolderen de vorming van hamerslag aan de binnenkant van de pijpleiding te voorkomen, moet onder doorleiding van een inert gas gesoldeerd worden. Het kan voorkomen dat er onvoldoende backing-gas door het te solderen leidingdeel geleidt wordt, of dat het backing-gas op raakt. Omdat dit risico reëel is, moet het debiet van het backing-gas tijdens de installatie regelmatig gecontroleerd worden.

Medische gassen - Lassen zonder doorvoer van backing-gas - Vorming hamerslag - Deeltjesverontreiniging

  • Aanpassen van lengte van de leiding door middel van zagen. Als er gezaagd wordt in een medische gassen leiding is het gevaar van contaminatie met koperslijpsel nadrukkelijk aanwezig. Daarom is zagen van leidingen in een medische gassen installatie ten strengste verboden.

Medische gassen - Snijden in plaats van zagen - Voorkomen van deeltjesverontreiniging

De directievoerder dient zich er van te vergewissen dat de installateur de voor medisch gassen correcte installatietechnieken hanteert. Hij houdt toezicht op de werkwijzen van de installateur, juist op kritieke momenten. Ook onverwacht dient de directievoerder in het werk de installateur te controleren. Op deze manier kunnen veel toekomstige problemen in de installatie voorkomen worden.

Het achteraf repareren van verkeerd aangelegde medische gassen installatie is vaak zeer kostbaar. Deeltjesverontreiniging kan eenvoudig voorkomen worden.

Voordat de medische gassen installatie in gebruik genomen kan worden dient aangetoond te worden dat de installatie voldoet aan de eisen uit de Europese Farmacopee en voor wat betreft deeltjesverontreiniging aan de NEN-EN-ISO 7396-1:2019

 

 

Andere interessante artikelen/pagina’s:

Risicomanagement in een medische gassen installatie

“Certificering installateurs medische gassen gewenst!” Onderzoek TNO

We kunnen veel leren van bijna ongelukken met medische gassen!

 

 

Zowel bij het begeleiden van en het houden van toezicht op de installateurs als bij het controleren van de medische gassen op deeltjesverontreiniging kan HCAT u ondersteunen. Neem contact met me op voor meer informatie.

Aankomende evenementen