Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Ziekenhuizen lopen risico’s met medische gassendistributiesystemen

Ziekenhuizen lopen risico’s met medische gassendistributiesystemen – FMT Gezondheidszorg

Interessant artikel van Theo Ypma van Dräger. Hij wijst terecht op het feit dat er extra risico’s geïntroduceerd worden in het ziekenhuis doordat:

  • de medewerkers van de Technische Dienst onvoldoende bekwaam zijn om het onderhoud aan de medische gassen installatie zelfstandig uit te kunnen voeren
  • het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden installaties, dus ook van de medische gassen installatie, uitbesteed wordt aan een externe partij

Echter ook bij nieuwbouw van de medische gassen installatie hebben we vaak veel aanmerkingen. We lopen frequent tegen afwijkingen aan, die bij een adequate opleveringsinspectie herkend en hersteld hadden kunnen worden. Er worden bij het ontwerp of bij de aanleg van de installatie keuzes gemaakt waardoor extra risico’s geïntroduceerd worden. Het achteraf herstellen van deze afwijkingen is kostbaar. Vaak wordt ook jaren gewerkt met een installatie die niet aan de eisen voldoet, met alle gevaren van dien.

Ziekenhuizen lopen risico’s met medische gassendistributiesystemen

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training pleit voor het uitvoeren van onafhankelijke inspecties bij oplevering van een nieuwe medische gassen installatie. Tevens pleiten wij voor het het gericht trainen van de medewerkers van de Technische Dienst voor het beheer en onderhoud van deze installaties.

Als een ziekenhuis besluit het beheer en onderhoud van de medische gassen installatie uit te besteden aan een externe partij, is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de regie op het uitgevoerde onderhoud. Het ziekenhuis blijft eindverantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud en kan die verantwoordelijkheid niet bij de externe partij neerleggen.

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training kan u ondersteunen om bovenstaande problematiek beheersbaar te krijgen. Neem contact met me op via onderstaand reactieformulier of bel me.

 

 

Ziekenhuizen lopen risico’s met medische gassendistributiesystemen
13 januari, 2015

Als het gaat over medische gassendistributiesystemen is er in meerdere Nederlandse ziekenhuizen iets vreemds gaande. Op een OK of Intensive Care is alles tot in detail geregeld en vastgelegd in protocollen en afspraken. Dat geldt ook voor het gebruik van de medische gassen. Echter, zodra de leidingen achter de muren of in het plafond uit het zicht verdwijnen, worden ze vaak beschouwd als gebouwgebonden installaties en is er minder aandacht voor dat leidingwerk.

Bij nieuwbouw van ziekenhuizen laat de opdrachtgever de werkzaamheden aan het gassendistributiesysteem nog uitvoeren door een ter zake kundig bedrijf. Meldingen van incidenten en calamiteiten hebben in het verleden tot strengere controles van de inspectie geleid, met als gevolg een zekere dwang. Ook de wetenschap dat gassen niet ongevaarlijk zijn, heeft voor een grotere bewustwording binnen ziekenhuizen gezorgd. Dit om aan een bepaalde kwaliteit te voldoen met het oog op de veiligheid voor de patiënt, de omgeving en de eigen organisatie. Ziekenhuizen vragen dan ook steeds vaker of een installatie gecertificeerd kan worden.

 

Aankomende evenementen