Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Boeiende incompany training medische gassen bij het azM

Incompany training medische gassen bij het azM.

Medewerkers van het AZM en Cofely zijn op 5 en 6 februari opnieuw getraind in het beheer en onderhoud van de medische gassen installatie. Uitgangspunt voor deze training was het verdiepen van de kennis van de betrokken technici bij medische gassen. In de cursus is gebruik gemaakt van het materiaal dat was verzameld bij een eerdere technische inspectie. Doordat de uitleg van de normen, wetten en regels direct geïllustreerd kon worden met voorbeelden uit de eigen installatie, ontspon zich een boeiende en leerzame discussie tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers en de trainers.

Dit keer is nadrukkelijker ingegaan op de basis risico factoren van de medische gassen installatie en de organisatie van het beheer en onderhoud.

Incompany training medische gassen voor technische professionals van AZM

 

Incompany training medische gassen voor technische professionals van Cofely

 

Om de in de training opgedane kennis direct te toetsen, kregen de deelnemers de opdracht om de installatie voor bereiding van medische perslucht en de medische zuurstof te inspecteren op de NEN-EN-ISO 7396-1.

Met behulp van een FMEA zijn vervolgens de gevonden afwijkingen geprioriteerd.

In het tweede deel van de training is ingegaan op de organisatie van de werkprocessen rond de medische gassen installatie. Er is met name ingegaan op de processen die voor technici relevant zijn. Ook is een relatie gelegd met de eisen die de ziekenhuisapotheker aan deze processen stelt.

  • Wijzigingenbeheer
  • Ver- en nieuwbouw
  • Preventief Onderhoud
  • Storingen

Door interactie met de deelnemers werd een goed beeld gekregen van de beheersing van de processen.

 Verdiepingstraining Medische Gassen - Kwaliteitsmanagement

Reacties van deelnemers

  • Zeer leerzaam
  • Leerzaam, doeltreffend, interessant, duidelijk
  • Veel theorie maar toch goed uitgelegd

Wat werd het meest gewaardeerd

  • De vertaalslag naar de ziekenhuispraktijk
  • De interactie met de docent

Trainers: Egbert Witteveen en Arnold Hoogenkamp

 

 

Referenties:

Silvio Deledda – Cofely

 

Wilt u mee weten over het organiseren van een incompany training,  gebruik onderstaand contactformulier of neem direct contact met me op.

 

 

Aankomende evenementen