Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Compliance in de zorg, een gevleugeld begrip!

Compliance Medische GassenCompliance in de zorg is de laatste tijd een gevleugeld begrip. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

Wikipedia: “Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken.”

Het lijkt vooral een begrip dat is ontstaan in de financiële wereld, na aanleiding van de diverse boekhoudschandalen in de jaren ’00.

In een artikel “Zet alle zeilen bij voor compliance” van Marije Louisse en Marc Wiggers, wordt ingegaan op de noodzaak van compliance in de zorg omdat non-compliance funest is voor het vertrouwen van patiënten maar ook van de toezichthouder in de zorgaanbieder.

Enkele citaten uit dit artikel:

“Patiënten zijn op hun kwetsbaarst als zij dringend zorg nodig hebben.

Het is daarom van groot belang dat zorginstellingen kwalitatief goede zorg leveren en daarbij

ten minste de geldende wetten en regels naleven.

Patiënten moeten hier blind op kunnen vertrouwen.”

“IGZ, NZa en ACM onderstrepen belang van compliance”

“Compliance is de verantwoordelijkheid van zorgbestuurder”

“De gevolgen van non-compliance zijn groot”

“Veranker compliance in uw zorginstelling”

Als je naar de definitie uit Wikipedia kijkt kun je compliance ook gemakkelijk breder trekken, medische gassen bijvoorbeeld!

  1. PDCA - Compliance Medische GassenInzicht krijgen. Inzicht in de regels die van toepassing zijn op medische gassen en medische gassen installaties. Het ziekenhuis moet dus een overzicht hebben (register) van wetten, regels en normen die voor medische gassen van belang zijn.
  2. Vertalen. Wat betekenen deze regels voor ons ziekenhuis. Bij medische gassen wordt gekeken naar de werkwijzen van de Technische Dienst, Ziekenhuisapotheek, de Instrumentele Dienst en Artsen en Verplegers.
  3. Prioriteren. Prioriteren van de regels  met behulp van risicomanagement. Waar zijn de risico’s bij niet naleving van de regels voor de patiënten, de medewerkers en de organisatie het grootst.
  4. Organiseren. Organiseren van de naleving van de geprioriteerde regels. Hoe zorg je er voor dat de naleving van de regels geborgd is in de werkwijze van de medewerkers die op enigerlei wijze betrokken zijn bij medische gassen.
  5. Evalueren. Evalueren van de naleving van de wetten en regels. Met interne audits kan onderzocht worden welke procedures/werkwijzen aangepast moeten worden om de naleving van regels beter te borgen.
  6. Aanpassen. Vervolgens dient in een actieplan bepaald te worden hoe de naleving van wetten en regels verbeterd kan worden.

Compliance Medische Gassen

Het organiseren van al deze activiteiten heet compliance management.

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training kan u op al deze aspecten van compliance management ondersteunen.

Neem contact met me op voor meer informatie.

 

 

 

wpid-Image23-12-14at10.132-2014-12-23-11-13.jpg