Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Lachgas. Een vreemde eend in de bijt!

Lachgas. Een vreemde eend in de bijt!

De laatste tijd is lachgas vaak in het nieuws. Tieners/Jong volwassen gebruiken lachgas als een party-drug. Het is ook vrij gemakkelijk verkrijgbaar. Lachgas zit bijvoorbeeld in patronen voor slagroomspuiten. Deze patronen zijn gewoon in de winkel/groothandel verkrijgbaar.

In ziekenhuizen wordt distikstofoxide gebruikt voor sedatie, pijnbestrijding of angstvermindering. Sommige ziekenhuizen hebben hun voorraden al extra moeten beveiligen, omdat deze gestolen worden.

De afgelopen jaren zie je in ziekenhuizen het N2O-verbruik weer langzaam stijgen. Jarenlang daalde het verbruik van distikstofoxide, omdat de ziekenhuizen de beschikking kregen over andere anesthesiemiddelen. Nu stijgt het lachgasverbruik weer. Het wordt steeds vaker gebruikt voor angst- en pijnbestrijding bij bevallingen.

Maar is het gebruik van lachgas nu geheel zonder risico’s?

Het Eiga heeft een gedegen literatuur-onderzoek gedaan naar de toxicologische effecten ervan.

  • Bij langdurig, intensief gebruik van lachgas ontstaat een tekort aan vitamine B12.
  • Verdacht van negatieve effecten op de vruchtbaarheid bij langdurige blootstelling.
  • In het Eiga-document wordt gesproken over onvoldoende bewijs voor negatieve effecten van  lachgas op de ongeboren vrucht. In de Arbo-catologus van de Universitaire Medische Centra wordt gesproken over mogelijk (spontane) abortus en aangeboren afwijkingen bij nakomelingen.

Review of toxicological data on nitrous oxide - Overzicht en beoordeling van toxicologische gegevens van lachgas

Lachgas., een vreemde eend in de bijt!

De MAC-waarde voor distikstofoxide is 152 mg/m3 (80 ppm). De UMC’s hebben (bij gebrek aan een daadwerkelijke wetenschappelijk onderbouwde waarde) in hun Arbo-catologus een maximale piekconcentratie (maximale blootstelling gedurende 15 min) van 304 mg/m3 (160 ppm) gedefinieerd.

Om blootstelling van artsen en verpleegkundigen aan distikstofoxide te minimaliseren worden een aantal maatregelen voorgesteld.

  • Allereerst dient gekeken te worden naar de noodzaak van het gebruik ervan als anestheticum. Geadviseerd wordt om  eerst te beoordelen of er veilige alternatieve anesthetica zijn.
  • Daarna dient er gekeken te  worden naar de wijze van toedienen. Dubbelmaskers hebben een groot positief effect op de concentratie van lachgas in de behandelruimte. Uiteraard hebben deze dubbelmaskers alleen effect als deze correct gebruikt worden.
  • Zorg verder voor een adequate bronafzuiging.
  • De apparaten waarmee gewerkt wordt, dienen correct te functioneren. Correct en tijdig preventief onderhoud.
  • De medewerkers dienen geschoold te worden in het werken met lachgas, de gevaren ervan en de werkwijze om er veilig mee te werken
  • Als laatste dient gekeken te worden naar de verversingsgraad van de ruimte waar de behandeling plaatsvindt.

Lachgas., een vreemde eend in de bijt!

Kortom: U dient maatregelen te treffen om de blootstelling van uw medewerkers aan distikstofoxide te minimaliseren.

Zie ook artikel van de Amerikaanse Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) over het gebruik van lachgas voor pijnbestrijding bij bevallingen.

Lachgas wordt veel gebruikt bij pijnbestrijding bij bevallingen in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Finland en Zweden. Historisch gezien is het gebruik van distikstofoxide in de Verenigde Staten voor dit doel aanzienlijk beperkter geweest. De afgelopen jaren is het gebruik van lachgas met dit doel echter enorm gegroeid, ook omdat commercieel verkrijgbare systemen opnieuw op de markt zijn verschenen. Het APSF is gevraagd om de opties te verkennen voor het toepassen van lachgas bij  bij pijnbestrijding bij bevallingen.

Lachgas., een vreemde eend in de bijt!

Nieuwe kans voor lachgas bij bevallingen. Abstract voor Congres Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiënisten (versie 2) 28 en 29 maart 2012

Lachgas. The good, the bad (and the ugly). Anaesthesia News, March 2016, Issue 344.

Nitrous oxide. The good, the bad (and the ugly)

Andere interessante artikelen:

Als u meer informatie wenst over de negatieve effecten ten aanzien van het gebruik van lachgas en de mogelijke maatregelen die u kunt treffen, neem dan met mij contact op.

%d bloggers liken dit: