Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Zuurstof, onderschatten we de gevaren ervan?

Zuurstof is onmisbaar in een ziekenhuis.

Bij toepassing van zuurstof dient echter rekening te worden gehouden met het verhoogde risico op spontane ontbranding.

Zuurstof in tankwagens aangeleverd

Ziekenhuizen zijn grootverbruikers van zuurstof. Vloeibare zuurstof wordt via tankwagens aangeleverd. De frequentie van levering is vaak 1 tot 2 keer per week en is onder andere afhankelijk van het verbruik in het ziekenhuis en de omvang van de voorraadtanks op het terrein van het ziekenhuis.

De vloeibare zuurstof wordt overgepompt van de tankwagen naar de bulktanks. Het is belangrijk dat bij dit “ompakken” het juiste spoel- en aansluitprotocollen gehanteerd worden, dit om vervuiling ervan en brand te  voorkomen.

Zuurstof in tankwagens aangeleverdDe vloeibare zuurstof wordt in de vergassers, die onderdeel zijn van de bulktankinstallatie, verdampt. Via een schakelkast en een specifiek leidingsysteem wordt de gasvormige zuurstof naar de afnamepunten gedistribueerd en kan het door de artsen en verpleegsters/verplegers gebruikt worden om patiënten in ademnood te beademen.

De EIGA heeft een document gepubliceerd waarin de belangrijkste oorzaken van brandgevaar bij het gebruik van O2 toegelicht worden.

Oorzaken van zuurstofbranden:

 • verrijking van het gehalte in de omgevingslucht
 • oneigenlijk gebruik ervan
 • onjuist ontwerp van systemen
 • een verkeerde bediening en onderhoud van de systemen
 • gebruik van materialen die onverenigbaar zijn

Zuurstof - Lekkage van de apparatuur is zeer gevaarlijk
De belangrijkste punten om ongevallen  te voorkomen zijn:

 • zorg ervoor dat de mensengoed opgeleid zijn en op de hoogte zijn van de risico’s veroorzaakt door een overmaat ervan
 • zorg ervoor dat de juiste apparatuur wordt gebruikt, die lekdicht is en die goed functioneert
 • gebruik alleen materialen en apparatuur goedgekeurd voor gebruik in zuurstof. Gebruik nooit vervangende onderdelen die niet specifiek zijn goedgekeurd
 • gebruik geschikte schone kleding, vrij van olie, vet en gemakkelijk brandbare verontreinigingen
 • gebruik nooit olie of vet om apparatuur te smeren
 • controleer of geschikte brandblusmiddelen beschikbaar zijn en klaar om te worden gebruikt
 • zorg voor een goede ventilatie bij het werken in afgesloten ruimten
 • zorg voor een adequate werkvergunning die is afgegeven door een geautoriseerd persoon
 • roken is ten strengste verboden
 • zorg dat alle zuurstofapparatuur en materiaal duidelijk herkenbaar is gemarkeerd en geïdentificeerd
 • vluchtwegen moeten te allen tijde vrijgehouden worden

Zuurstof, hoe kun je een brand voorkomen!

Bekijk de (typisch Amerikaanse) video afkomstig van het Anesthesia Patient Safety Foundation om gevoel te krijgen van de zuurstofrisico’s in een OK en wat je er aan kunt doen.

Twijfelt u of de risico’s ten aanzien van zuurstof bij u wel goed beheerst worden? Schakel dan Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training in om met een audit of een technische inspectie de veiligheid van uw installatie en de werkwijzen ten aanzien van beheer en onderhoud door te lichten.

Ook kunt u Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training inzetten om uw personeel te trainen. Neem contact met me op voor het ontwikkelen van een incompany training die op maat voor u ontwikkeld wordt.

 

 

 

Aankomende evenementen