Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Zoekt u ook duurzame oplossingen?

Duurzame oplossingen voor uw milieuvragen

MST - Milieuadviseur
In de periode van mei tot en met december 2016 heb ik het Medisch Spectrum Twente (MST) intensief ondersteunt bij enkele milieuvraagstukken.

In mei ben ik gestart met een analyse van de uitdagingen waarvoor het MST stond. Daarbij kwamen we tot de volgende prioriteiten:

  1. Inventariseren van de gevaarlijke stoffen die binnen het MST gebruikt worden en het stroomlijnen van het gevaarlijke stoffen beleid
  2. Ondersteunen bij en stroomlijnen van het afvalbeleid
  3. Actualiseren van milieu-processen en -documenten in het Document Beheers Systeem
  4. Opzetten van een systematiek waarmee de naleving van milieuwetten en -regels binnen het MST geborgd wordt.

Gevaarlijke Stoffen

MST - Milieuadviseur - Milieu Platform ZorgsectorGevaarlijke stoffen zijn als eerste opgepakt. De Gevaarlijke Stoffen Applicatie van het Milieuplatform Zorgsector is aangeschaft. Van de ca. 4000 stoffen in deze applicatie diende aangegeven te worden of het MST deze stoffen ook daadwerkelijk in huis heeft en gebruikt. Om dat te kunnen achterhalen is er bij alle afdelingen van het MST een inventarisatie uitgezet.  Deze actie is 1 november 2016 afgerond met een compleet gevulde database. Met deze database is met één druk op de knop een overzicht van gevaarlijke stoffen binnen het MST te verkrijgen. Nu is via een werkstation direct toegang tot de informatie over de gevaarzetting van stoffen. In geval van een ongeluk kan snel de EHBO-informatie geraadpleegd worden.

Document Beheers Systeem

Binnen het Document Beheers Systeem van het MST moesten een groot aantal milieu-documenten gereviseerd. 80% van de documenten die voor actualisatie op de rol stonden waren Werkplek Instructie Kaarten. Op deze kaarten staat de BHV- en EHBO-informatie over gevaarlijke stoffen. Door  de Gevaarlijke Stoffen Applicatie en het langs elektronische weg aanbieden van de informatie kan het actualiseren van de Werkplek Instructie Kaarten in de toekomst achterwege blijven.

Ook is op basis van een beknopte scan en gesprekken met betrokkenen een voorstel voor een proces ontwikkeld voor het borgen van de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Afvalstoffen

MST - Milieuadviseur - Blauwe vaten voor afvoer van specifiek ziekenhuisafvalNaast gevaarlijke stoffen vraagt natuurlijk ook de veilige en verantwoorde afvoer van afvalstoffen binnen het ziekenhuis de nodige aandacht. Met name afvoer van specifiek ziekenhuisafval en besmet afval hebben extra aandacht nodig. De sleutel voor de correcte afvoer ligt voor een belangrijk deel bij de medewerkers van de verschillende afdelingen. Onder andere door actualisatie van het Handboek Afval en Milieu  zijn de richtlijnen voor afvoer van het afval bij alle medewerkers van het MST extra onder de aandacht gebracht.

Bedrijfs Interne Milieuzorg

Mijn werkzaamheden binnen het MST zijn afgerond met het ontwikkelen van een plan voor het opzetten van een systeem waarmee de naleving van de milieuwet- en de milieuregelgeving geborgd wordt. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van de nieuwe milieuadviseur van het MST. Hij heeft sinds 1 november 2016 de werkzaamheden op het vlak van milieu van me overgenomen.

[handsometestimonial id=”1334″ template=”2″ img_size=”small” img_align=”left” img_loc=”before” img_round=”yes” txt_align=”” subtitle_italic=”true” ]
Als u meer informatie wenst over de werkzaamheden die ik bij het MST uitgevoerd heb, kunt u terecht bij:

  • Wim Huisman – milieuadviseur MST
  • Jan-Willem Jansen – teamhoofd Gebouwbeheer MST, verantwoordelijk manager

Staat u ook voor grote uitdagingen op het vlak van milieu en kunt u daarbij ondersteuning gebruiken? Bent u op zoek naar duurzame oplossingen? Neem contact op met HCAT voor het duurzaam oppakken van deze uitdagingen.

Kernwoorden:

  • Daadkrachtig
  • Doelgericht
  • Hands-on

 

Andere interessante artikelen/pagina’s

Gevaarlijke stoffen

Milieu en duurzaamheid ziekenhuizen

Gevaarlijke stoffen! Medische gassen zijn gevaarlijke stoffen.