Compliance Medische Gassen

Compliance in de zorg, een gevleugeld begrip!

Compliance in de zorg is de laatste tijd een gevleugeld begrip. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?Wikipedia: "Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen … Lees verder