Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training

Beheer en onderhoud medische gassen

Operationeel beheer en onderhoud medische gassen

TNO Innovation for life - Medische Gassen- en Vacuüm Installaties (MGVI): beheer en onderhoudUit onderzoek van TNO-Innovation for life blijkt dat ziekenhuizen behoefte hebben aan een beheer-/onderhoudsprocedure voor medische gassen inclusief de toe te wijzen verantwoordelijkheden. Annex G van de NEN-EN-ISO 7396-1:2019 geeft een  uitgebreid overzicht van zaken die binnen een managementsysteem medische gassen geregeld dienen te zijn. Het is echter slechts een informatieve bijlage. Annex G heeft dus geen verplichtend karakter. Het is echter verstandig om bij het organiseren van de werkzaamheden medische gassen voldoende aandacht  te geven aan datgene wat in de Annex G staat.

Welke functionarissen hebben een rol in het managementsysteem medische gassen en wat zijn hun verantwoordelijkheden

Beheer en Onderhoud - Rollen en verantwoordelijkheden in een Kwaliteitssysteem Medische Gassenexecutive manager (EM)
facilities engineering manager (FEM)
authorized person (AP)
competent person (CP)
quality controller (QC)
designated medical officer (DMO)
designated nursing officer (DNO)
designated person (DP)

Het is vaak lastig is om de verantwoordelijke medewerkers uit het ziekenhuis te koppelen aan deze rollen. Soms ligt één rol bij meerdere medewerkers. Soms vult een medewerker verschillende rollen in (kleine ziekenhuizen). Het is van belang dit te onderkennen. Daarbij dient de vraag gesteld te worden of het vanuit de inhoud bezien noodzakelijk is om “functie- en/of rolscheiding”  aan te brengen. De expliciete aanwezigheid van een Geautoriseerd Persoon (AP) is noodzakelijk om een medische gassen installatie dagelijks veilig te kunnen bedienen en beheren.

TNO - Innovation for life - citaat uit rapport "Medische Gassen- en Vacuüm Installaties (MGVI): beheer en onderhoud"

Bijlage G kan zeker worden beschouwd als de “actuele stand van de techniek” en verdient om die reden de volle aandacht. Bovendien is hij gemakkelijk toegankelijk gemaakt via de Nederlandse vertaling [3] van de norm. Kijkend naar alle soorten installaties (Elektrisch, Luchtbehandeling, ICT, Brand, Water) is de ISO 7396-1 de enige norm met een bijlage over operationeel beheer en onderhoud. Dit geldt in feite ook voor Bijlage F van deze norm met de “Checklist Risk Management”.
TNO pleit er voor om Bijlage G van de ISO 7396-1 een belangrijkere rol te geven in Nederland dan de “informatieve rol” die hij thans via de norm heeft. Deze bijlage bevat namelijk een blauwdruk voor een beheer- en onderhoudsprocedure inclusief de toe te wijzen verantwoordelijkheden.
Hieraan is volgens TNO behoefte in het veld.

De tamelijk uitgebreide beschrijving van aan te wijzen functionarissen lijkt TNO geen belemmering omdat de norm zelf aangeeft dat diverse functies in 1 persoon kunnen worden belegd. Op die manier gelezen zijn het alleen maar vrij uitgebreide taakomschrijvingen (tot en met de afdeling inkoop toe). Volgens TNO vergemakkelijkt deze bijlage het beleggen van taken in de ziekenhuisorganisatie. TNO stelt daarom voor dat partijen deze bijlage als veldnorm afspreken.

Document voor operationeel beheer

In de Annex G wordt vervolgens het “Document voor operationeel beheer”gedefinieerd. In dit document worden onder andere de procedures voor beheer en onderhoud vastgelegd met daarin de voorwaarden voor een adequaat beheer van de medische gassen installatie.

Procedures medische gassen

control of documents and records
training and communicatief
emergency management
change management
permits to work
preventive maintenance
repair
sources of supply management
cylinder storage and handling
medical equipment purchase
contractors management

Vanuit de GMP-z worden ook voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld vrijgifte, periodieke kwaliteitscontrole, wijzigingenbeheer en recall. Deze typische processen van de apotheker worden tevens in het Kwaliteitssysteem Medische Gassen opgenomen.

 

Andere interessante artikelen/pagina’s:

Ziekenhuizen lopen risico’s met medische gassendistributiesystemen

Medische perslucht verontreinigd met water, hoe kun je dat voorkomen?

Veilige toepassing van medische gassen in het ziekenhuis

 

 

Hoogenkamp Consultancy, Advies en Training heeft veel ervaring met het auditen,  herontwerpen, ontwerpen van managementsystemen medische gassen. Vanuit deze ervaring kan ik u snel en deskundig adviseren en ondersteunen met betrekking tot het organiseren van de werkzaamheden medische gassen en het opzetten van een Kwaliteitssysteem Medische Gassen. Ook kan ik u ondersteunen bij het implementeren van het Kwaliteitssysteem Medische Gassen. Indien u meer informatie wenst, neem dan contact met me op.

Aankomende evenementen